ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς:
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Ανδρέα Λοβέρδο
Εργασίας, κ. Γεώργιο Κουτρουμάνη
Εσωτερικών, κ. Αναστάσιο Γιαννίτση

ΘΕΜΑ: Εργαζόμενοι το πρόγραμμα «Βοήθεια Στο Σπίτι»

Με πρόσφατη τροπολογία στον ψηφισθέντα εφαρμοστικό νόμο αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής αλληλεγγύης και Εργασίας θεσμοθετείται το «πρόγραμμα κατ’ οίκον φροντίδας συνταξιούχων» υπό την εποπτεία και διεύθυνση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ το οποίο θα αντικαταστήσει το υπάρχον πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». Το πρόγραμμα, το οποίο θα χρηματοδοτείται σταθερά από ασφαλιστικές εισφορές, θα έχουν διακίωμα να υλοποιούν ιδιώτες, ιδιωτικές εταιρίες, κερδοσκοπικές και μη, όπως και δημοτικές επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου συμπράττοντας με το ΙΚΑ. Εντούτοις, στο πλαίσιο των αλλαγών αυτών δεν γίνεται πρόβλεψη για τους εργαζόμενους στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» των οποίων οι συμβάσεις λήγουν στις 30/6/2012 και των οποίων ο αριθμός ανέρχεται σε 3.800. Καθώς το νεό πρόγραμμα δεν υποχρεώνει τους ιδιώτες να επωμιστούν την πρόσληψη αυτού του εξειδικευμένου προσωπικού, καθώς και την αναγνώριση της προϋπηρεσίας και της μισθοδοσίας του, οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα ανησυχούν για τόσο για εργασιακή τους κατάσταση, όσο και για την δυνατότητά τους να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες του σε πολίτες που την έχουν ανάγκη, όπως ακριβώς έπρατταν διαρκώς κατά τα προηγούμενα έτη, και μάλιστα παραμένοντας ενίοτε απλήρωτοι.
Δεδομένης της κοινωνικής σπουδαιότητας του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και των υπηρεσιών των εξειδικευμένων εργαζομένων του, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί;
1) Ποιος είναι ο σχεδιασμός αναφορικά με τους εργαζόμενους του προγράμματος των οποίων οι συμβάσεις λήγουν;
2) Ποια η θέση της κυβέρνησης απέναντι στη δυνατότητα σύστασης κοινωνικών υπηρεσιών στους Δήμους, σύμφωνα και με τις προβλέψεις του σχεδίου Καλλικράτης, και την ένταξη των ήδη εργαζομένων σε αυτές;