ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΘΕΜΑ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

Είναι διάχυτη μεταξύ των πολιτών η ανησυχία για το εάν κινδυνεύουν οι τραπεζικές καταθέσεις τους σε ενδεχόμενη πτώχευση κάποιου τραπεζικού ιδρύματος. Το ζήτημα αυτό δεν είναι απαραίτητα συνδεδεμένο με την οικονομική κρίση καθώς ο προβληματισμός για την εξασφάλιση του καταθέτη δεν είναι μόνο ελληνικός αλλά διεθνής και είναι τόσο παλιός όσο και το ίδιο το τραπεζικό σύστημα. Η παρούσα οικονομική συγκυρία ωστόσο επιτείνει τον προβληματισμό ο οποίος δεν είναι μόνο ψυχολογικός αλλά υπαρκτός και θεσμικά πλήρως αποδεκτός, όπως φαίνεται και στη σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία καθιερώνεται το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ ως όριο εγγύησης των τραπεζικών καταθέσεων για τα κράτη-μέλη.

Στο πλαίσιο αυτού του προβληματισμού τίθεται το ζήτημα για το εάν θα επεκταθεί το πλαίσιο εγγύησης καταθέσεων που για την ώρα εξασφαλίζει το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ). Το ΤΕΚΕ βέβαια ενεργοποιείται σε περίπτωση πτώχευσης ενός τραπεζικού ιδρύματος και όχι σε μία περίπτωση γενικότερης τραπεζικής αποσταθεροποίησης που εν προκειμένου δεν φαντάζει πιθανή τόσο λόγω των ήδη υπαρχόντων επαρκών αποθεματικών των Ελληνικών τραπεζών όσο και της διαθεσιμότητας του ποσού των δέκα δις ευρώ που διαθέτει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Ωστόσο το γεγονός ότι η λειτουργία της αγοράς βασίζεται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό στην ψυχολογία και στο αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας, οδηγεί τις παραγωγικές τάξεις να καταθέτουν με αγωνία το αίτημα της επέκτασης του ευεργετήματος της θεσμικής εξασφάλισης των τραπεζικών καταθέσεων, όπως επί παραδείγματι φανερώνει η σχετική πρόταση της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ).

Στη βάση των παραπάνω ο Υπουργός ερωτάται:

1) Κρίνει σκόπιμο το Υπουργείο να διατηρήσει και να επεκτείνει το καθεστώς εγγύησης των τραπεζικών καταθέσεων;

2) Επεξεργάζεται το Υπουργείο άλλα θεσμικά εργαλεία στη κατεύθυνση της εξασφάλισης των τραπεζικών καταθέσεων των πολιτών και των επιχειρήσεων, έστω και στα όρια που ορίζει η οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε να μην προκληθεί σύγχυση στην αγορά, και στη κοινωνία γενικότερα, σε περίπτωση μη επέκτασης του υπάρχοντος καθεστώτος εγγύησης;