ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Ευάγγελο Βενιζέλο

ΘΕΜΑ: Επέκταση διατάξεων του Π.Δ. 169/2007 για πάσχοντες από ειδικές παθήσεις αναπήρων που πρωτασφαλίστηκαν μετά την 1-1-1993.

Με το υπ’ αριθμ. ΠΑΒ 3560/22-2-2011 έγγραφό μου διαβίβασα στο Υπουργείο Οικονομικών αναφορά του Συλλόγου Νεφροπαθών Θεσσαλονίκης αναφορικά με το αίτημα των πασχόντων από ειδικές παθήσεις αναπήρων για επέκταση των σχετικών διατάξεων του ΠΔ 169/2007 και σε όσους πρωτασφαλίστηκαν μετά την 1-1-1993, έτσι ώστε να λαμβάνουν πλήρη σύνταξη με 15 έτη υπηρεσίας. Οι πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου αναμφίβολα εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 3075/2002 και 3620/2007 και ανήκουν στα πρόσωπα που αναφέρονται στο 4ο εδάφιο της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 169/2007 και δικαιούνται σύνταξη από το Δημόσιο μετά τη συμπλήρωση πλήρους δεκαπενταετούς πραγματικής και συντάξιμης υπηρεσίας. Ωστόσο, οι ευεργετικές διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 15 του Π.Δ. 169/2007 που αφορούν στον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης των προσώπων που αναφέρονται στις ως άνω διατάξεις δεν μπορούν να εφαρμοστούν στις περιπτώσεις των νέων ασφαλισμένων που ανήκαν σε αυτές τις ειδικές κατηγορίες, διότι κάτι τέτοιο δεν έχει προβλεφθεί νομοθετικά μέχρι στιγμής. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο με αριθμ. πρωτ. 32858/0092 της 8-3-2011 τη Γενική Διεύθυνσης Συντάξεων που μου κοινοποιήθηκε: «Ανεξάρτητα πάντως από τη νομοθετική κάλυψη του υφιστάμενου κενού στη συνταξιοδοτική νομοθεσία, οι αρμόδιες Διευθύνσεις Συντάξεων συνεκτιμώντας τη βούληση του νομοθέτη όπως αυτή έχει εκφραστεί διαχρονικά και τις ισχύουσες διατάξεις έχουν εκφράσει πρόθεση να εφαρμόσουν τις σχετικές διατάξεις σε όλους τους πάσχοντες από ειδικές παθήσεις νέους ασφαλισμένους». Εντούτοις, όπως έχω ενημερωθεί οι Διευθύνσεις Συντάξεων, δεδομένου του νομοθετικού κενού, δεν εφαρμόζουν τι σχετικές διατάξεις και για τους νέους ασφαλισμένους.

Ενόψει των παραπάνω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Πότε και με ποιο τρόπο θα καλυφθεί το υφιστάμενο νομοθετικό κενό για τους νέους ασφαλισμένους πασχόντων από ειδικές παθήσεις αναπήρων;

Η ερωτώσα Βουλευτής

Εύα – Ευδοξία Καϊλή