ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Γεώργιο Κουτρουμάνη

ΘΕΜΑ: Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστών Αναπηρίας

Με την απόφαση του Υπουργού Εργασίας δημοσιευμένη στο ΦΕΚ με αρ. Φύλλου 2611, 8 Νοεμβρίου 2011, εντάσσονται στον ενιαίο πίνακα προσδιορισμού ποσοστών αναπηρίας κατηγορίες παθήσεων που λόγω της φύσης τους δημιουργούν ερωτηματικά αναφορικά με τον δικαιοπολιτικό λόγο ένταξής τους στα πλαίσια πίνακα προσδιορισμού ποσοστού αναπηρίας και κατ’ επέκταση της ένταξής τους στα πλαίσια προνοιακής πολιτικής η οποία θα βασιστεί στον εν λόγω πίνακα. Η ανάγκη ένταξης χρήζει ακόμη μεγαλύτερης συζήτησης σε περιπτώσεις όπου η εξωτερίκευση της διαταραχής συνιστά εγκληματική συμπεριφορά. Μεταξύ αυτών, χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις της κλεπτομανίας, της επιδειξιομανίας, της παιδοφιλίας και της πυρομανίας. Από τον πίνακα δεν λείπουν και περιπτώσεις όπως η παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια, ο σαδομαζοχισμός και η ηδονοβλεψία. Η απονομή ευεργημάτων κοινωνικής πρόνοιας στη βάση της θεμελίωσης ποσοστού αναπηρίας απαιτεί προσεκτικότερη προσέγγιση, τόσο εξαιτίας της ανάγκης για εξορθολογισμένη πολιτική κοινωνικής πρόνοιας όσο και εξαιτίας της ίδιας της φύσης των διαταραχών αυτών.
Ενόψει των παραπάνω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Η ένταξη των ως άνω παθήσεων στον ενιαίο πίνακα προσδιορισμού ποσοστού αναπηριών συνεπάγεται την παροχή στα άτομα αυτά επιδομάτων ή άλλων προνομίων, και αν ναι για ποια;
2. Σκοπεύει η κυβέρνηση να επανεξετάσει τον ενιαίο πίνακα προσδιορισμού ποσοστών αναπηρίας και να αφαιρέσει από αυτόν τις ως άνω περιπτώσεις;