ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΘΕΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Μία από τις πιο σημαντικές ενέργειες του Υπ. Οικονομικών αφορά τις διασταυρωμένες έρευνες που διενεργεί η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων του Υπουργείου αναφορικά με τις οφειλές προς το δημόσιο των Ελλήνων κατοίκων του εξωτερικού. Από τις διασταυρώσεις αυτές προέκυψε ότι 382 περιπτώσεις Ελλήνων που διαμένουν, ή υποτίθεται διαμένουν, μόνιμα στο εξωτερικό έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο της τάξης των 5,8 εκατομμυρίων ευρώ και ακίνητη περιουσία ανά την επικράτεια, ύψους 283,8 εκατομμυρίων ευρώ.
Στους οφειλέτες αυτούς δόθηκε περιθώριο μέχρι τις 4 Μαρτίου 2011 να εξοφλήσουν τις οφειλές τους, ενώ μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής θα δρομολογούνταν κατά προτεραιότητα διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης ή/και πλειστηριασμοί των περιουσιών εκείνων που δεν θα ανταποκρίνονταν στις υποχρεώσεις τους.
Επιπρόσθετα, όπως προέκυψε από την έρευνα, από αυτούς τους 382 οφειλέτες οι 170 δεν δήλωσαν εισοδήματα υποκείμενα σε φορολόγηση την περίοδο 2008-2010. Καθώς διαπιστώθηκε χρόνια παραβατικότητα της εν λόγω ομάδας φορολογουμένων το Υπουργείο θα διεξήγαγε διευρυμένο έλεγχο προκειμένου να επιβληθούν οι νόμιμες κυρώσεις.
Δεδομένης της αναγκαιότητας που προκύπτει από την οικονομική συγκυρία για την χώρα, η διεύρυνση και επιμονή στις σχετικές έρευνες από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών είναι απαραίτητη και σημαντικότατη στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής.
Ως εξ αυτών ο Υπουργός ερωτάται:
(1) Ποια ήταν η ανταπόκριση της εν λόγω ομάδας οφειλετών στην απαίτηση του Υπ. Οικονομικών;
(2) Ενεργοποιήθηκαν οι διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης για όσους δεν ανταποκρίθηκαν στις υποχρεώσεις τους ως την ημερομηνία που το Υπουργείο όριζε;
(3) Σε τι στάδιο βρίσκεται ο διευρυμένος έλεγχος των υπηρεσιών του Υπουργείου για την εν λόγω ομάδα φοροδιαφυγόντων;

Η ερωτώσα Βουλευτής

Εύα-Ευδοξία Καϊλή