ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς:
- Οικονομικών, κ. Ευάγγελο Βενιζέλο
- Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου

ΘΕΜΑ: Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στη βιομηχανική κατανάλωση φυσικού αερίου

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΔΕΗ, η επιβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο φυσικό αέριο για ηλεκτροπαραγωγή υπολογίζεται να οδηγήσει την επιχείρηση σε σημαντικές ζημίες. Η υπολειτουργία των μονάδων φυσικού αερίου που διαθέτει και η υποκατάσταση της ενέργειας που δεν θα παράγει από ποσότητες που θα αγοράζει από την ημερήσια αγορά στην υψηλή τιμή που έχει διαμορφωθεί, αθροιζόμενη μαζί με τα ποσά που θα καταβάλλει για ΕΦΚ, υπολογίζεται ότι θα αγγίξει το ποσό των 200 εκατ. ευρώ. Αναλόγως εκτιμάται ότι θα επιρεαστούν και οι ιδιώτες ηλεκτροπαραγωγοί, οι ιδιώτες προμηθευτές ενέργειας αλλά και οι εν γένει ενεργοβόρες βιομηχανίες της χώρας.
Συγκεκριμένα, η επιβολή του ΕΦΚ στο φυσικό αέριο δεν πλήττει μόνο τον κλάδο της ηλεκτροπαραγωγής, αλλά δημιουργεί κινδύνους για τη βιωσιμότητα και τη διατήρηση χιλιάδων θέσεων εργασίας πολλών βιομηχανικών κλάδων εντάσεως ενέργειας (χαλυβουργίες, τσιμεντοβιομηχανίες, λιπάσματα, μέταλλα κλπ), καθώς η υπερφορολόγηση βασικών ενεργειακών πόρων δεν ενισχύει την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων. Όπως χαρακτηριστικά τονίζει η Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας η επιβολή του ΕΦΚ ακυρώνει την εξαγωγική προσπάθεια της ελληνική βιομηχανίας και οδηγεί εκ των πραγμάτων πολλές επιχειρήσεις σε παύση εργασιών και απώλεια θέσεων εργασίας, ενώ συνεχίζει υπογραμμίζοντας ότι το ύψος του φόρου, είναι δεκαπλάσιο από το ελάχιστο ύψος που προβλέπει η σχετική Οδηγία της Ε.Ε., δηλαδή 0,15 ευρώ ανά γιγατζάουλ, και πρόκειται για την υψηλότερη τιμή ανάμεσα στις γειτονικές και άμεσα ανταγωνιστικές χώρες και για μία από τις υψηλότερες στην Ευρώπη. Το κόστος ενέργειας συμμετέχει σε ποσοστό 20% - 50% στα προϊόντα που παράγουν οι ενεργοβόρες βιομηχανίες, με αποτέλεσμα η όποια αύξηση στο κόστος αυτό να έχει καταλυτικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα των προϊόντων που είναι εκτεθειμένα στον διεθνή ανταγωνισμό. Η επιβολή του ΕΦΚ στο φυσικό αέριο θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την τιμή του καυσίμου στην βιομηχανία, η οποία σήμερα είναι ακριβότερη από 20% - 100% έναντι γειτονικών και άλλων χωρών της Ε.Ε.
Στις επιπτώσεις από την διατήρηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο φυσικό αέριο που προορίζεται για ηλεκτροπαραγωγή πρέπει να προστεθεί και η αναμενόμενη μείωση στις πωλήσεις της ΔΕΠΑ προς όφελος των εισαγωγών φυσικού αερίου που δεν επιβαρύνονται με ειδικό φόρο κατανάλωσης, και μάλιστα σε μια περίοδο που το φυσικό αέριο εμφανίζει αυξημένη διείσδυση στα νοικοκυριά. Η διατήρηση του φόρου μπορεί να μειώσει την ανταγωνιστικότητα των σταθμών φυσικού αερίου έναντι άλλων καυσίμων (πχ λιγνίτη), μειώνει την ανταγωνιστικότητα των Ελλήνων ηλεκτροπαραγωγών έναντι των εισαγωγέων, αυξάνει άμεσα το κόστος παραγωγής, με αντίστοιχες επιβαρύνσεις στους τελικούς καταναλωτές μέσω ανάλογης αναπροσαρμογής των τιμολογίων λιανικής (τόσο της ΔΕΗ όσο και των εναλλακτικών προμηθευτών) και αναμφίβολα οδηγεί στην αύξηση των εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας και στην έμμεση επιδότηση των ξένων ηλεκτροπαραγωγών και εμπόρων από τους Έλληνες καταναλωτές.
Είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχει μια μακριά λίστα συνδέσμων, επιχειρήσεων και φορέων (περιλαμβανομένης και της ΔΕΠΑ) που έχουν αντιταχθεί στην επιβολή ΕΦΚ στο φυσικό αέριο. Η επιβολή του ΕΦΚ αναμένεται να μειώσει την απόσταση που χωρίζει στην τελική τιμή κατανάλωσης το φυσικό αέριο με το πετρέλαιο θέρμανσης. Εκτός όμως από τους χρήστες του φυσικού αερίου, η επιβολή ΕΦΚ στο αέριο επηρεάζει και το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος. Η ίδια η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας επισημαίνει ότι η επιβολή ΕΦΚ μόνο στο φυσικό αέριο για ηλεκτροπαραγωγή εισάγει στρεβλώσεις στο σύνολο της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και θα επιφέρει στον τελικό καταναλωτή δυσμενείς επιπτώσεις. Όπως επισημαίνουν οι ηλεκτροπαραγωγοί (ΕΣΑΗ) παρατηρείται αύξηση της οριακής τιμής του ρεύματος έω και 31%, επιπλέον κόστος που πιθανότατα θα μετακυλιστεί στην κατανάλωση, οδηγώντας τους καταναλωτές να πληρώνουν εις διπλούν ΕΦΚ για ηλεκτρική ενέργεια.
Ενόψει των παραπάνω, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1. Ποια είναι η θέση του Υπουργείου απέναντι στα προβλήματα που δημιουργεί η επιβολή του ΕΦΚ στην ηλεκτροπαραγωγή;
2. Υπαρχουν σκέψεις για αναζήτηση άλλων τρόπων είσπραξης των αντίστοιχων εσόδων που προβλέπονταν να εισπραχθούν από την επιβολή του ΕΦΚ στην ηλεκτροπαραγωγή, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι ενδεχόμενη αύξηση του ΕΦΚ στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για να επιτευχθεί ο εισπρακτικός στόχος θα προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, αφού θα οδηγήσει σε αύξηση των τιμολογίων του ηλεκτρικού ρεύματος;
3. Ενδεχόμενες αλλαγές στην επιβολή του ΕΦΚ για το φυσικό αέριο θα περιοριστούν μόνο στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής ή θα αφορούν συνολικά τη βιομηχανική κατανάλωση ενέργειας;

Η ερωτώσα Βουλευτής

Εύα – Ευδοξία Καϊλή