ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
- Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Άρη Σπηλιωτόπουλο
- Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, κα Φάνη Πάλλη Πετραλιά

Θέμα: Δια βίου εκπαίδευση στην Ελλάδα

Σύμφωνα με έκθεση του CEDEFOP για την πολιτική στο χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, μέχρι το 2020 η απασχόληση θα αυξάνεται στα επαγγέλματα εκείνα που απαιτείται αυξημένη γνώση. Σήμερα υπάρχουν περί τα 72 εκατομμύρια ανειδίκευτων εργαζομένων ή εργαζόμενων με λίγα προσόντα σε όλη την Ευρώπη. Αυτοί θα αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο να μείνουν άνεργοι αν δεν μετεκπαιδευτούν ώστε να αποκτήσουν νέες δεξιότητες.
Δυστυχώς η Ελλάδα στο θέμα της δια βίου εκπαίδευσης παραμένει ουραγός. Μόλις το 2,1% των Ελλήνων επενδύει στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων κατά τη διάρκεια του εργασιακού βίου, όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη των 27 είναι 9,5%, στις χώρες της Βαλτικής 10%-14% και στη Σουηδία 32%. Οι μόνες χώρες που βρίσκονται πιο χαμηλα από την Ελλάδα είναι τα δύο νέα μέλη της Ε.Ε., η Βουλγαρία και η Ρουμανία. Η Ελλάδα κατέχει τα χαμηλότερα ποσοστά συμμετοχής και σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή των εργαζομένων σε εκπαιδευτικά προγράμματα που διοργανώνουν οι επιχειρήσεις στις οποίες δουλεύουν (μόλις 14% σε σύγκριση με το 60% της Τσεχίας).
Επιπροσθέτως , η Ελλάδα έχει και το υψηλότερο ποσοστό ανέργων κάτω των των 25 ετών με πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης στην Ε.Ε. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι συνέπεια μια λιγότερο αναπτυγμένης αγοράς εργασίας, αλλά και μια προειδοποίηση ότι υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ του εκπαιδευτικού συστήματος σε ανώτατο επίπεδο και των προσόντων που απαιτούνται για την κάλυψη θέσεων υψηλής εξειδίκευσης, όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται και στην έκθεση του CEDEFOP.

Εν όψει των παραπάνω, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1. Πώς σχεδιάζει η κυβέρνηση να ενισχύσει την απόκτηση νέων δεξιοτήτων κατά τη διάρκεια του εργασιακού βίου;
2. Ποια κίνητρα σκοπεύει να δώσει η κυβέρνηση στις επιχειρήσεις προκειμένου να επενδύουν στη συμμετοχή των εργαζομένων τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα;
3. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί η κυβέρνηση προκειμένου τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας να αναπτύξουν δομές επαγγελματικού προσανατολισμού, έτσι ώστε να δίνονται στους αποφοίτους επαρκείς δεξιότητες και υποστήριξη για την είσοδο τους στην αγορά εργασίας;

Η ερωτούσα Βουλευτής

Εύα – Ευδοξία Καϊλή