ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Κωστή Χατζηδάκη

Θέμα: Διαφοροποιημένες τιμές για το φυσικό αέριο μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

Αν και το φυσικό αέριο εισέρχεται σταθερά στην ενεργειακή αγορά της χώρας μας, εμφανίζονται δυστυχώς ζητήματα τιμολόγησης που έρχονται να πέσουν ως ένα πρόσθετο βάρος στην τσέπη του έλληνα πολίτη.
Καταρχάς, πρέπει να σημειωθεί ότι η πτώση της τιμής του πετρελαίου μπρεντ συνέχεται αναγκαία με ύστερη μείωση του κόστους αγοράς του φυσικού αερίου που παραλαμβάνει το ελληνικό δημόσιο από τους διεθνείς προμηθευτές, η οποία μείωση οφείλει να περνά και στους καταναλωτές. Ωστόσο, αν και η πτώση της τιμής του πετρελαίου μπρεντ τον Αύγουστο ήταν σημαντικού μεγέθους, και συγκεκριμένα από 140 δολλάρια το βαρέλι σε 40 δολλάρια το βαρέλι, η αντίστοιχη μείωση της τιμής του φυσικού αερίου που πέρασε στους έλληνες καταναλωτές από τον Ιανουάριο στο Φεβρουάριο ήταν της τάξης του 13% - 14% μόνο.
Επίσης, σημαντικό πρόβλημα αποτελεί η διαφοροποιημένη τιμολογιακή πολιτική που εφαρμόζεται μεταξύ της ΕΠΑ Αθηνών και της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης. Η τιμή του αερίου στην Θεσσαλονίκη είναι αυτή την στιγμή 0,057 euro/kWh χωρίς τους φόρους 9% ενώ στην Αθήνα είναι 0,037 euro/kWh χωρίς τους φόρους 9%, παρά το γεγονός ότι και οι δύο εταιρείες πουλάνε το ίδιο ακριβώς προϊόν αλλά και ανήκουν κατά 51% στην ΔΕΠΑ η οποία τις διαχειρίζεται και θα έπρεπε επομένως να έχουν την ίδια τιμή. Αντιθέτως, το αποτέλεσμα είναι μια αύξηση της τάξης του 52,8% σε βάρος των καταναλωτών της Θεσσαλονίκης. Οι τελευταίοι, μάλιστα, αδυνατούν να πληροφορηθούν τον τρόπο τιμολόγησης που χρησιμοποιεί η ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και ενημερώνονται απλώς και λανθασμένα ότι το φυσικό αέριο είναι κατά 20% φθηνότερο από το πετρέλαιο, ενώ στην πραγματικότητα είναι κατά περίπου 33% ακριβότερο.

Ενόψει των παραπάνω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1) Για ποιο λόγο η μείωση της τιμής του πετρελαίου μπρεντ δεν ακολουθήθηκε από αντίστοιχη και ανάλογη μείωση της τιμής του φυσικού αερίου που φθάνει στους καταναλωτές;
2) Ποια είναι η αρχική τιμή αγοράς αερίου από την ΔΕΠΑ και ποιος ο παράγοντας νόμιμου κέρδους που προστίθεται σε αυτή;
3) Ποιος είναι ο τρόπος τιμολόγησης που χρησιμοποιεί η ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και γιατί δεν είναι οι πληροφορίες αυτές στη διάθεση του καταναλωτικού κοινού;
4) Έχει εγκριθεί από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας διαφορετική τιμολογιακή πολιτική για την ΕΠΑ Θεσσαλονίκης σε σχέση με την αντίστοιχη της ΕΠΑ Αθηνών.
5) Πως σχεδιάζει η κυβέρνηση να εξαλείψει τη σημαντική διαφορά τιμολόγησης του φυσικού αερίου ανάμεσα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη