ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
- Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Μιλτιάδη Παπαϊωάννου
- Εσωτερικών, κ. Αναστάσιο Γιαννίτση
- Οικονομικών, κ. Ευάγγελο Βενιζέλο.

ΘΕΜΑ: Διαφάνεια στα ταμεία των κομμάτων

Οι οικονομικές συνθήκες που αντιμετωπίζει η χώρα υπογραμμίζουν την ανάγκη για πλήρη διαφάνεια σε ό,τι αφορά κάθε είδους κρατική χρηματοδότηση και τη σωστή διαχείριση αυτής. Το πλαίσιο ελέγχου οφείλει να είναι εξίσου αποτελεσματικό και στην περίπτωση των ταμείων των κομμάτων της Βουλής, όπου η απαιτήσεις για διαφάνεια είναι ακόμα υψηλότερες. Παρά την ύπαρξη θεσμικού πλαισίου για τον έλεγχο των κομματικών ταμείων, το γεγονός παραμένει ότι οι πολίτες δεν διαθέτουν μια πλήρη και σαφή εικόνα για την κατάσταση των ταμείων των κομμάτων αλλά και τον τρόπο χρηματοδότησής τους.
Ενόψει των παραπάνω, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1) Πώς αξιολογεί η κυβέρνηση το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο για τον έλεγχο των οικονομικών των κομμάτων;
2) Με ποιους τρόπους θα επιτευχθεί η επιταγή μεγαλύτερης διαφάνειας στον τρόπο χρηματοδότησης των κομματικών ταμείων;
3) Ποια είναι η παρούσα οικονομική κατάσταση των ταμείων, αναφορικά με τις χρηματοδοτήσεις τους, τις δαπάνες λειτουργίας τους και τις δανειακές τους υποχρεώσεις;
4) Ποιο είναι το ύψος του δανεισμού των κομμάτων από τις τράπεζες και με ποιο τρόπο / εγγυήσεις υπέρ των τραπεζών γίνεται αυτός;