ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Πολιτισμού, κ. Α. Σαμαρά

Θέμα: Διατήρηση και προστασία των ξενοδοχείων ΞΕΝΙΑ

Τα ξενοδοχεία ΞΕΝΙΑ αποτέλεσαν εξαιρετικά δείγματα του μοντερνισμού στην Ελλάδα και είναι αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης ελληνικής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.
Δυστυχώς, ωστόσο, από τα σαράντα τρία ΞΕΝΙΑ σήμερα λειτουργούν ελάχιστα. Τα περισσότερα υπολειτουργούν ή ακόμα χειρότερα απειλούνται με κατάρρευση (χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι αυτά των ΞΕΝΙΑ της Άρτας και της Άνδρου) και με παραχώρηση σε ιδιώτες.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ελλήνων Αρχιτεκτόνων έχει εκφράσει επανειλημμένα το αίτημά του για εξέταση του συνόλου των ΞΕΝΙΑ προς τον σκοπό του χαρακτηρισμού τους ως διατηρητέων νεότερων μνημείων.

Ενόψει των παραπάνω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Έχει ξεκινήσει, και αν ναι πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί, διαδικασία καταγραφής και αξιολόγησης των ξενοδοχείων ΞΕΝΙΑ;
2. Με ποιον τρόπο σχεδιάζει η κυβέρνηση να διασώσει και να καταστήσει λειτουργικά τα ξενοδοχεία ΞΕΝΙΑ;
3. Ποιες προβλέψεις υπάρχουν για την προβολή των ΞΕΝΙΑ ως κτιριακών υποδομών αρχιτεκτονικής αξίας;
4. Υπάρχουν σχέδια για την αξιοποίηση του δικτύου των ξενοδχείων ΞΕΝΙΑ ως δίκτυο τουριστικής υποδομής;

Η ερωτούσα Βουλευτής
Εύα – Ευδοξία Καϊλή