ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, κ. Παύλο Γερουλάνο

ΘΕΜΑ: Διασφάλιση ορθής λειτουργίας του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης

Το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης (Κ.Ω.Θ.) παραμένει το μοναδικό κρατικό ωδείο στην Ελλάδα, προσφέροντας την εξαιρετικά σημαντική δυνατότητα της δωρεάν φοίτησης των σπουδαστών του, ιδίως σε περιόδους που η οικονομική κατάσταση δημιουργεί ισχυρές πιέσεις στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Παρά την αδιαμφησβήτη σπουδαιότητα του Κ.Ω.Θ., η εύρυθμη λειτουργία του έχει σε πολλές περιπτώσεις διακινδυνευτεί εξαιτίας προβλημάτων που, παρά τις έντονες αντιδράσεις πολλών φορέων και προσώπων που σχετίζονται ουσιαστικά και λειτουργικά με το Κ.Ω.Θ., δεν έχουν επιλυθεί. Στην κορυφή αυτών των προβλημάτων βρίσκεται η διαρκώς μειούμενη χρηματοδότηση του Κ.Ω.Θ., γεγονός το οποίο συνδέεται άμεσα με την έλλειψη διδακτικού προσωπικού και την επακόλουδη μείωση του αριθμού των σπουδαστών, καθώς και με τη σημαντική έλλειψη υλιοκοτεχνικού εξοπλισμού που κάνει το έργο των εργαζομένων ακόμα πιο δύσκολο. Επιπροσθέτως, έχει τονιστεί πολλές φορές η ανάγκη για την επικαιροποίηση του οργανογράμματος του Κ.Ω.Θ. στα πρότυπα των μεγάλων ακαδημιών του εξωτερικού που διαρκώς τροποποιούν και εκσυγχρονίσουν τα δικά τους, η ανάγκη για αποσαφήνιση του ιδιoκτησιακού καθεστώτος του κτιρίου του ωδείου, αλλά και η ανάγκη για ρητή διαβάθμιση των σπουδών του και αντιστοίχισή τους με τις ακαδημαϊκές βαθμίδες της ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης.

Ενόψει των παραπάνω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Σε ποιο ποσοστό έχει περικοπεί η χρηματοδότηση του Κ.Ω.Θ. και με ποιο τρόπο θα διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του Κ.Ω.Θ. ενόψει της μείωσης αυτής, ιδίως στους τομείς της επάρκειας προσωπικού, σπουδαστών και υλικοτεχνικής υποδομής;
2. Πότε αναμένεται η επικαιροποίηση του οργανογράμματος του Κ.Ω.Θ.;
3. Προτίθεται η κυβέρνηση να αποσαφηνίσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς αναφορικά με το κτίριο του ωδείου, μεταβιβάζοντάς το στην κυριότητα του ωδείου;
4. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί η κυβέρνηση προκειμένου να ενισχυθεί το διδακτικό έργο του Κ.Ω.Θ.;