ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κ. Άννα Διαμαντοπούλου

ΘΕΜΑ: Διακοπή λειτουργίας του Ι.Ε.Κ. Τειρεσίας για άτομα με προβλήματα όρασης ειδικότητας χειριστών τηλεφωνικού κέντρου και εξυπηρέτησης πελατών

Με πρόσφατη απόφαση δεν εγκρίθηκαν για την φετινή χρονιά τα κονδύλια λειτουργίας του ΙΕΚ Τειρεσίας στη Θεσσαλονίκη, το οποίο καταρτίζει τυφλούς τηλεφωνητές. Η απόφαση μη χρηματοδότησης οδηγεί αναπόφευκτα στη διακοπή λειτουργίας του ΙΕΚ, με αποτέλεσμα να χάνεται μία από τις ελάχιστες διεξόδους για επαγγελματική αποκατάσταση που διέθεταν στη Βόρεια Ελλάδα τα άτομα με προβλήματα όρασης. Σημειωτέον ότι η ειδικότητα του τηλεφωνητή προστατεύεται από τον ισχύοντα περί προσλήψεων ΑΜΕΑ Ν 2643/98 ως το κατεξοχήν επάγγελμα που ασκείται από τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης κατά 80% τουλάχιστον στον Δημόσιο Τομέα.
Η πίεση που ασκεί η παρούσα οικονομική συγκυρία σε πολλά στρώματα της ελληνικής κοινωνίας είναι ακόμα μεγαλύτερη για τα άτομα με προβλήματα όρασης, καθώς οι δυνατότητες για εξεύρεση εργασίας είναι δυστυχώς ελάχιστες. Υπό αυτές τις συνθήκες η εν λόγω απόφαση δημιουργεί έντονες ανησυχίες για το εργασιακό μέλλον μιας ομάδας συμπολιτών μας που ούτως ή άλλως βρίσκονταν σε δυσχερή θέση σε ότι αφορά την επαγγελματική τους αποκατάσταση.
Ενόψει των παραπάνω ερωτάται η κα. Υπουργός:
1. Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην απόφαση διακοπής χρηματοδότησης του ΙΕΚ Τειρεσίας;
2. Με ποιο τρόπο θα διασφαλίσει η κυβέρνηση την απρόσκοπτη συνέχιση λειτουργίας του ΙΕΚ, με σκοπό την κατάρτιση ατόμων τυφλών ή με προβλήματα όρασης;

Η ερωτώσα Βουλευτής

Εύα – Ευδοξία Καϊλή