ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς του Υπουργούς:
- Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, κ. Γ. Σουφλιά
- Πολιτισμού, κ. Α. Σαμαρά

Θέμα: Αρχαιολογικά ευρήματα στο ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης

Η κατασκευή του ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης αποτελεί ένα μεγάλο τεχνικό έργο σε συνθήκες αστικού περιβάλλοντος, το οποίο συναντιέται αναπόφευκτα με την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της πόλης. Η ενιαία αρχαιολογική ανασκαφή στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται να καλύψει συνολική έκταση 20.000 τ.μ. Βάσει της ειδικής μελέτης που πραγματοποιήθηκε από αρχαιολόγους για το ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης, από τον νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό του Μετρό έως τον Σταθμό «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» η αποκάλυψη αρχαιολογικών ευρημάτων προβλέπεται να είναι συνεχής, μεγαλύτερη όμως πυκνότητα ευρημάτων αναμένεται στο εντός των τειχών τμήμα της Θεσσαλονίκης, από την πλατεία Δημοκρατίας έως το Συντριβάνι. Τρεις από τους Σταθμούς χαρακτηρίζονται ως «υψηλού αρχαιολογικού ενδιαφέροντος» (Σταθμοί: ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ και ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ) και τρεις ως «μέσου αρχαιολογικού ενδιαφέροντος» (Σταθμοί: ΝΕΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ, ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ και ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ). Βεβαίως, όπως είχε αποδείξει η εμπειρία των αρχαιολογικών ανασκαφών που έχουν διενεργηθεί για την κατασκευή τεχνικών έργων, λόγων των πολυπληθών επεμβάσεων και μετασκευών που έχουν υποστεί τα οικιστικά σύνολα στο πέρασμα των αιώνων, επιφυλάσσονται πολύ συχνά εκπλήξεις στους ανασκαφείς, δηλαδή αποκαλύπτονται συχνά αρχαιότητες εκεί όπου δεν αναμένονται και το αντίθετο. Ήδη, μάλιστα, έχουν έρθει στο φως σημαντικότατα ευρήματα σε διάφορες περιοχές όπου πραγματοποιούνται έργα του ΜΕΤΡΟ.

Ενόψει των παραπάνω, ερωτώνται οι κ. Υπουργοί:
1. Πώς έχει οργανωθεί το ανθρώπινο δυναμικό στις αρχαιολογικές ανασκαφές προκειμένου αυτές να προχωρούν με τους κατά το δυνατόν ταχύτερους ρυθμούς και με τον αρτιότερο επιστημονικό τρόπο;
2. Ποιες προβλέψεις έχουν γίνει προκειμένου να αποφευχθούν υπέρμετρες καθυστερήσεις στην κατασκευή του ΜΕΤΡΟ λόγω των αρχαιολογικών ανασκαφών;
3. Ποια μέριμνα έχει ληφθεί για τη φύλαξη, την συντήρηση και την επακόλουθη προβολή στο κοινό των αρχαιολογικών ευρημάτων;

Η ερωτούσα Βουλευτής

Εύα – Ευδοξία Καϊλή