ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς την Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κα. Άννα Διαμαντοπούλου

ΘΕΜΑ: Απορρόφηση και αξιοποίηση κοινοτικών κονδυλίων

Απαραίτητος όρος για την ενίσχυση της ανάπτυξης και την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας αποτελεί η αποτελεσματική απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων και η διοχέτευσή τους στην ελληνική αγορά. Κάθε καθυστέρηση πολλαπλασιάζει τις επιπτώσεις της κρίσης στην αγορά, καθώς το σύνηθες αποτέλεσμα είναι επιδοτήσεις του ΕΣΠΑ να αργούν να προκηρυχθούν και έργα υποδομής, καθώς και δράσεις κατάρτισης, νέων τεχνολογιών και πληροφοριακών συστημάτων, να αναβάλλονται. Το ζήτημα βρέθηκε και στο επίκεντρο της πρόσφατης συνάντησης της ηγεσίας του Υπουργείου με τον επικεφαλής της Ομάδας Δράσης της Κομισιόν, Χόρστ Ραιχενμπάχ, όπου και συζητήθηκε η εξέλιξη 180 έργων υψηλής προτεραιότητας, το θέμα της αντιμετώπισης ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της χρηματοδότησης των αυτοκινητοδρόμων με την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Στο ίδιο πλαίσιο πρέπει να τονιστεί και η ανάγκη για οργάνωση προκειμένου να καλυφθεί η εθνική συμμετοχή για τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ακόμη και για τις μη επιλέξιμες δαπάνες, όπως είναι οι απαλλοτριώσεις οι οποίες είναι δαπανηρές και συχνά γίνονται αιτία καθυστερήσεων για την υλοποίηση των έργων, καθώς για την δημιουργία πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης των δαπανών που γίνονται για κάθε έργο, σε συνδυασμό με το Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Οφειλών Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΣΥΠΟΔΕ).

Ερωτάται η κα. Υπουργός:
1. Ποιο είναι το ύψος των πόρων των οποίων αναμένεται η απορρόφηση και στη βάση ποιου χρονοδιαγράμματος σχεδιάζει η κυβέρνηση την ολοκλήρωσή της;
2. Με ποιους τρόπους σχεδιάζει η κυβέρνηση να πετύχει την επιτάχυνση της απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων, καθώς και την απλοποίηση των σχετικών διαδικασιών προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα διαχείρισης;
3. Πώς αποτιμάται η λειτουργία του ΠΣΥΠΟΔΕ και σε ποιο βαθμό θα ήταν επωφελής η δημιουργία πληροφοριακού συστήματος για την παρακολούθηση των δαπανών έκαστου έργου;
4. Ποιες είναι οι εκτιμήσεις για τις δυνατότητες κάλυψης της εθνικής συμμετοχής στα έργα υψηλής προτεραιότητας;
5. Ποια ήταν τα συμπεράσματα της συνάντησης της ηγεσίας του Υπουργείου με τον κ. Ράιχενμπαχ σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των έργων υψηλής προτεραιότητας, καθώς και για την ενίσχυση και την άρση εμποδίων της επιχειρηματικότητας;
6. Ποιες δυνατότητες υπάρχουν για την διαπραγμάτευση των κριτηρίων και των όρων για τη χρηματοδότηση των έργων υπό το πρίσμα της παρούσας δημοσιονομικής κρίσης;