γραπτώς. — Τα πράγματα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο, ιδίως ως προς τους κοινωνικούς στόχους που διακηρύχτηκαν πριν τέσσερα χρόνια και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την οικονομική κρίση, αλλά και με κάτι ακόμα σημαντικότερο: την ανυπαρξία μηχανισμών υλοποίησης των στόχων. Το scoreboard των πέντε κοινωνικών και εργασιακών δεικτών καταγράφει τη δραματική οικονομική πραγματικότητα της Ένωσης αλλά δεν υπάρχουν εργαλεία αντιμετώπισης των προβλημάτων. Το υποτιθέμενο εργαλείο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου αποδεικνύεται ανεπαρκές να φέρει αποτελέσματα, ενώ τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα όταν ακόμα και οι country specific recommendations δεν υπάρχουν. Για παράδειγμα, οι πέντε δείκτες της Επιτροπής για την Ελλάδα καταγράφουν 30% ανεργία και 60% ανεργία των νέων, το πιο ραγδαία μειούμενο μέσο οικογενειακό εισόδημα στην Ένωση, ενώ στο 20% των κατοίκων που είναι ήδη κάτω από το όριο της φτώχειας κινδυνεύει να προστεθεί ένα 34% που απειλείται να πέσει κάτω από το όριο. Την ίδια στιγμή, οι ανισότητες διευρύνονται δραματικά και το ανώτερο 20% της εισοδηματικής πυραμίδας στη χώρα κερδίζει 6 φορές περισσότερα από το 20% του χαμηλότερου ποσοστού. Ποια country specific recommendation έγινε για την Ελλάδα από την Επιτροπή για να το αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση; Οι χώρες που βρίσκονται σε μνημόνιο είναι αποκλεισμένες από κάθε εκδοχή της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Διακυβέρνησης. Με ποιος τρόπους θα αρθεί από την Επιτροπή αυτός ο αποκλεισμός;