ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς: 1) Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, 2) Ανάπτυξης

Θέμα: Ανακύκλωση καταλυτών και συσσωρευτών

Τα περισσότερα συστατικά από τα οποία αποτελούνται οι καταλύτες και οι συσσωρευτές, λόγω του υψηλού βαθμού επικινδυνότητάς τους, έχουν καταχωρηθεί ως ειδικά βιομηχανικά απόβλητα. Μάλιστα, μερικά από αυτά είναι ιδιαιτέρως τοξικά. Χαρακτηριστικό της επικινδυνότητάς τους είναι ότι ένα κιλό μπαταρίες μολύνει 10 με 20 κυβικά μέτρα εδάφους. Αδήριτη, λοιπόν, φαντάζει η ανάγκη προώθησης του ζητήματος της ανακύκλωσης των καταλυτών και των συσσωρευτών.

Ενόψει των παραπάνω ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1) Υπάρχει συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο που να επιβάλλει την ανακύκλωση των καταλυτών;
2) Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί η Κυβέρνηση προκειμένου να προωθήσει και να ενισχύσει την ανακύκλωση των καταλυτών και των συσσωρευτών;
3) Είναι στις προθέσεις της η παροχή κινήτρων προς τους πολίτες ώστε οι τελευταίοι να συμμετέχουν και να επιδιώκουν την ανακύκλωση;

Η ερωτούσα βουλευτής

Εύα – Ευδοξία Καϊλή