ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,
κα Άννα Διαμαντοπούλου

ΘΕΜΑ: Ανάγκες αθλητικών σχολείων Θεσσαλονίκης

Ένα μήνα περίπου μετά την ολοκλήρωση των αιτήσεων των αναπληρωτών γενικής παιδείας, παρουσιάζονται σημαντικές δυσκολίες στην ορθή λειτουργία των αθλητικών σχολείων της Θεσσαλονίκης, η σημαντικότερη εκ των οποίων συνίσταται στην έλλειψη γυμναστών καθώς, αν και έχουν ανακοινωθεί οι λοιποί διορισμοί και αποσπάσεις, δεν έχει συμβεί το ίδιο και με την μοριοδότηση και πρόσληψη των εκπαιδευτικών – γυμναστών στα αθλητικά σχολεία. Τα προφανή αποτελέσματα είναι η απώλεια εκπαιδευτικών ωρών και η άσκοπη παραμονή μαθητών στις αυλές των σχολείων κατά τις ώρες της γυμναστικής.
Δυσκολίες εμφανίζονται και στην μεταφορά των μαθητών στα αθλητικά σχολεία, καθώς τα περισσότερα εξ αυτών βρίσκονται σε περιοχές μακριά από τον τόπο διαμονής των μαθητών, κάτι που απαιτεί την πλήρη κινητοποίηση και ανάπτυξη των διαθέσιμων μέσων για την μετακίνησή τους.
Ενόψει των παραπάνω, ερωτάται η κα Υπουργός:
1. Πότε θα ολοκληρωθεί η πρόσληψη των εκπαιδευτικών – γυμναστών στα αθλητικά σχολεία;
2. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί η κυβέρνηση για την κάλυψη τη ανάγκης μεταφοράς των μαθητών από και προς τα αθλητικά σχολεία Θεσσαλονίκης;

Η ερωτούσα βουλευτής

Εύα – Ευδοξία Καϊλή