ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Ευρυπίδη Στυλιανίδη

Θέμα: Έλλειψη και δυσλειτουργία βιβλιοθηκών

Η ύπαρξη και λειτουργία βιβλιοθηκών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι μιας ορθά δομημένης παιδείας. Η βιβλιοθήκη είναι ο χώρος όπου μαθητές και φοιτητές έχουν την ευκαιρία όχι απλώς να έχουν πρόσβαση στα βασικά συγγράματα που χρειάζονται για την ολοκλήρωση των σπουδών τους, αλλά και ο χώρος όπου μπορούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους και να έρθουν σε επαφή με την επιστήμη και την τέχνη σε όλες τους τις εκφάνσεις.
Τα στοιχεία, ωστόσο, αναφορικά με τις βιβλιοθήκες στην Ελλάδα είναι αποκαρδιωτικά. Στα δημοτικά σχολεία της χώρας λειτουργούν ελάχιστες βιβλιοθήκες, ενώ πολλές από τις υπάρχουσες 499 στη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση κινδυνεύουν να αχρηστευτούν, αφού δεν υπάρχουν κονδύλια για τον εμπλουτισμό τους και την κάλυψη των υλικοτεχνικών τους αναγκών, ενώ πολλές δεν διαθέτουν προσωπικό για να τις στελεχώσει.

Ενόψει των παραπάνω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1) Ποιος είναι ο αριθμός βιβλιοθηκών που λειτουργούν στα δημοτικά σχολεία της χώρας;
2) Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί η Κυβέρνηση προκειμένου να δημιουργηθούν και να οργανωθούν περισσότερες βιβλιοθήκες στα δημοτικά σχολεία της χώρας;
3) Πως προτίθεται η Κυβέρνηση να ενισχύσει οικονομικά τις βιβλιοθήκες της δευτεροβάθμιας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε βιβλία, υλικοτεχνικό εξοπλισμό, αλλά και σε προσωπικό;

Η ερωτούσα Βουλευτής

Εύα – Ευδοξία Καϊλή