Στρασβούργο, 16 Δεκεμβρίου 2015

«Παρέμβαση Εύας Καϊλή ζητώντας έλεγχο από τους Ευρωβουλευτές στο Eurogroup σε περιπτώσεις επιβολής σκληρών μέτρων λιτότητας»

"Λαμβάνονται σκληρές οικονομικές αποφάσεις χωρίς κανένα πολιτικό έλεγχο με τη διαδικασία του "ήπιου δικαίου" (soft law). Δεν μπορεί να υπάρξει οικονομική σταθεροποίηση και ανάκαμψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν το Eurogroup δεν σταματήσει να παίρνει αποφάσεις με αδιαφανή τρόπο και χωρίς τη πολιτική συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ειδικά για τις χώρες που βρίσκονται σε Μνημόνιο".

Αυτό υπογράμμισε η Ευρωβουλευτής της Ελιάς, Εύα Καϊλή στη συζήτηση της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, για την εξέλιξη της Οικονομικής και Νομισματικής Ενοποίησης.

Στα κείμενα της "Έκθεσης των Πέντε Προέδρων" και των "Προτάσεων του Συμβουλίου για την Ευρωζώνη", αναδεικνύεται ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη για τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του κατεξοχήν φορέα εκπροσώπησης των Ευρωπαϊκών Λαών, ούτε στη διαδικασία λήψης αποφάσεων ούτε στο ζήτημα της λογοδοσίας των οργάνων που δημιουργούνται στη νέα αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Διακυβέρνησης.

Αυτό οδηγεί σε έλλειμμα δημοκρατικής νομιμοποίησης. Ειδικά για χώρες εντός μνημονίου, όπως η Ελλάδα, όπου στη πράξη το Eurogroup έχει υποκαταστήσει τόσο το ρόλο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου όσο και του Συμφώνου Σταθερότητας, λαμβάνονται ζωτικές αποφάσεις σχετικές με την φορολόγηση, τη δημοσιονομική προσαρμογή, τις εργασιακές σχέσεις και τις δαπάνες για την υγεία, με τη διαδικασία του "ήπιου-δικαίου", δηλαδή τη μέθοδο απόφασης που επιβάλλεται εκεί που δεν υπάρχει ήδη δημιουργημένο δικαίου, χωρίς προηγούμενη πολιτική γνωμοδότηση και εκτός οποιασδήποτε διαδικασίας πολιτικού ελέγχου και λογοδοσίας.

"Δεν είναι δυνατόν να επιβάλλονται βαριές αποφάσεις για τους λαούς ανεξέλεγκτα και χωρίς λογοδοσία, όπως συμβαίνει τώρα. Μόνο σε περιβάλλον διαφάνειας και πολιτικής νομιμοποίησης μπορεί να θεμελιωθεί η Οικονομική και Νομισματικής Ολοκλήρωση της ΈΕ". Κατέληξε η Εύα Καϊλή.