Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-006477/2020
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Maria Spyraki (PPE), Vangelis Meimarakis (PPE), Stelios Kympouropoulos (PPE), Elissavet Vozemberg-Vrionidi (PPE), Manolis Kefalogiannis (PPE), Anna-Michelle Asimakopoulou (PPE), Georgios Kyrtsos (PPE), Theodoros Zagorakis (PPE), Alexis Georgoulis (GUE/NGL), Nikos Androulakis (S&D), Eva Kaili (S&D)

Η πανδημία του κορoνοϊού και τα μέτρα περιορισμού της εξάπλωσής της οδήγησαν στην ακύρωση της πλειοψηφίας των προγραμματισμένων για το 2020 καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. Θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, συναυλίες, φεστιβάλ, πανηγύρια ακυρώθηκαν, η προβολή ταινιών στους κινηματογράφους διεκόπη ή επετράπη με πολύ περιορισμένο κοινό, ενώ επιχειρήσεις του θεάματος και της μουσικής και άλλοι καλλιτεχνικοί πολυχώροι ανέστειλαν τη λειτουργία τους ή και έκλεισαν οριστικά, με αποτέλεσμα πλήθος καλλιτεχνών και εργαζομένων στους χώρους αυτούς να μείνουν άνεργοι.

Ενόψει τούτων ερωτάται η Επιτροπή:

1. Υπάρχουν διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν για την οικονομική στήριξη των εργαζομένων στην τέχνη και τον πολιτισμό όσο διαρκεί η πανδημία;

2. Ποιές ενέργειες προγραμματίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ενίσχυση του κλάδου των δημιουργών, καλλιτεχνών και επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού δεδομένων των νέων συνθηκών;

3. Πώς κρίνει τη διαμόρφωση ενός εθνικού προγράμματος στήριξης του πολιτισμού και της τέχνης, το οποίο θα διευκολύνει τη διενέργεια καλλιτεχνικών εκδηλώσεων με την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας και θα περιλαμβάνει μέτρα, όπως η χρηματοδότηση ψηφιακών εκδόσεων πνευματικών και καλλιτεχνικών δημιουργιών και η επιδότηση αγοράς εισιτηρίων για παρακολούθηση θεαμάτων ψηφιακά ή βιβλίων σε χαρτί ή ηλεκτρονική μορφή;