Τα ποσοστά ανεργίας στην Ελλάδα είναι τα υψηλότερα στην Ευρώπη.

Η Ελλάδα έχει υποχρέωση να υλοποιήσει κατά προτεραιότητα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας στο πλαίσιο ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής προώθησης της απασχόλησης.

Τα πιλοτικά προγράμματα κοινωφελούς εργασίας σε 17 δήμους σε α' φάση έχουν ξεκινήσει και αναμένονται σε 34 δήμους ακόμη, που έχουν εγκεκριμένη χρηματοδότηση από το ΕΚΤ.

Όμως παραμένουν 274 δήμοι χωρίς πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας και πιθανόν χωρίς σίγουρη χρηματοδότηση.

Ερωτάται η Επιτροπή:

Γιατί το ΕΚΤ χρηματοδοτεί μόνο 42 000 θέσεις μέσω κοινωφελούς εργασίας και όχι το σύνολο που έχει διαπιστωθεί από τον μηχανισμό διάγνωσης των αναγκών εργασίας;

Ποιος είναι ο μηχανισμός αξιολόγησης των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας και πότε πρέπει να γίνει για τους 17 και 34 δήμους που θα εφαρμοστεί καταρχήν, ώστε να επεκταθεί και στους άλλους 274 δήμους σε όλη την Ελλάδα;

Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει την κατάρτιση στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας μόνο στις ειδικότητες Πληροφορική και Κοινωνική Οικονομία, και μάλιστα χωρίς επίδομα κατάρτισης για τους ωφελούμενους;