Βρυξέλλες , 19 Νοεμβρίου 2015

«Ερώτηση Εύας Καϊλή στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (ΕΒΑ) σχετικά με τα στρες τεστ των ελληνικών τραπεζών»

eba

Αυστηρότερα τα μακροοικονομικά σενάρια βάση των οποίων σχεδιάζονται τα στρες τεστ για τις ελληνικές συστημικές τράπεζες σε σχέση με τις υπόλοιπες τράπεζες της Ένωσης

Αυτό προέκυψε από την Ακρόαση των προέδρων των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε ερώτηση της επικεφαλής της Ελιάς, Εύας Καϊλή προς τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (ΕΒΑ), Andrea Enria.

Ο πρόεδρος Enria υποστήριξε ότι υπάρχει μια κοινή προσέγγιση και μεθοδολογία για τον τρόπο αξιολόγησης των τραπεζών στην ΕΕ.

Με αφορμή αυτό, η Ευρωβουλευτής ρώτησε για τις διαφορές στη μεθοδολογία των στρες τεστ που ακολουθήθηκαν πρόσφατα για την Ελλάδα, σε σχέση με τα στρες τεστ που έχουν ανακοινωθεί πως θα λάβουν χώρα πανευρωπαϊκά την Άνοιξη του 2016, ζητώντας διευκρινήσεις για τον τρόπο που αποτυπώνεται η εξισορρόπηση γενικής και ειδικής προσέγγισης της ΕΒΑ στη διαδικασία του μακρο-προληπτικού ελέγχου (macro-prudential monitoring). Επιπλέον η Εύα Καϊλή ρώτησε αν οι υπόλοιπες Ευρωπαϊκές τράπεζες κατά τη διαδικασία των στρες τεστ το 2016, θα αξιολογηθούν με την αναλογία επάρκειας κεφαλαίου 9,5% στο βασικό τους σενάριο (baseline scenario), όπως έγινε με τις Ελληνικές τράπεζες.

Στην απάντησή του, ο πρόεδρος της ΕΒΑ επισήμανε ότι δίνεται ευελιξία στις εθνικές αρχές να προσαρμοστούν στις ευρωπαϊκές απαιτήσεις. Επισήμανε ότι είναι σημαντικό η κάθε εθνική τραπεζική αρχή να χρησιμοποιεί την ευελιξία αυτή με προσοχή και απάντησε ότι η μεθοδολογία των στρες τεστ είναι κοινή παντού, αλλά δίνεται ξεχωριστή προσοχή στα ιδιαίτερα ρίσκα που μπορεί να συναντηθούν σε συγκεκριμένα τραπεζικά συστήματα. Αναφορικά με τα όρια στην επάρκεια κεφαλαίου, ο Andrea Enria επεσήμανε ότι για τις ελληνικές τράπεζες καθορίστηκαν από τον SSM. Αλλά δεν είναι, υποστήριξε, τόσο ζήτημα ορίων, όσο ζήτημα προσδιορισμού ανά τράπεζα της επάρκειας κεφαλαίου σε σχέση με το συγκεκριμένο επιχειρησιακό μοντέλο στη δομή του ισολογισμού της.

Τέλος, η Εύα Καϊλή ζήτησε διευκρίνηση για τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπιστούν τα DTAs (differed tax assets) στους ισολογισμούς των τραπεζών, ένα θέμα που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των Ελληνικών τραπεζών.

Σε αυτό το ζήτημα ο πρόεδρος Enria, απέφυγε να δώσει συγκεκριμένη απάντηση, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η περίοδος για τα DTAs είναι διαφορετική σε κάθε κράτος, και πως η επιδίωξη της ΕΚΤ να περιορίσει την περίοδο αυτή για τις τράπεζες της Ευρωζώνης θα συμβάλει στη συνοχή του τραπεζικού συστήματος.