Όπως προκύπτει από νέα βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας, ο τουρκικός στρατός συνεχίζει να προκαλεί την Ελλάδα. Στα βίντεο διακρίνονται Τούρκοι φύλακες να επιχειρούν να γκρεμίσουν συρματοφράχτη στα ελληνοτουρκικά σύνορα με θωρακισμένο όχημα τύπου «HIZIR/ATEŞ». Σύμφωνα με δημοσιεύματα, τα εν λόγω θωρακισμένα οχήματα συνοριακής επιτήρησης παρελήφθησαν από την Τουρκία από τον Μάιο έως τον Αύγουστο του 2019, το δε κόστος απόκτησής τους χρηματοδοτήθηκε κατά ποσοστό 75 % από την ΕΕ στο πλαίσιο της μεταναστευτικής συμφωνίας μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας.

1. Τι μέτρα λαμβάνει η Επιτροπή για να αποτρέψει την Τουρκία από οποιαδήποτε μελλοντική κατάχρηση δημόσιων πόρων της ΕΕ για ενέργειες που στρέφονται κατά της ασφάλειας των συνόρων της ΕΕ;

2. Διαθέτει στοιχεία όσον αφορά την ακριβή κατανομή των κονδυλίων ανά τομέα της μεταναστευτικής συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας;

3. Θα εξετάσει η Επιτροπή το ενδεχόμενο να σταματήσει τη μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού, καθώς και εξοπλισμού παρακολούθησης και συλλογής πληροφοριών, προς την Τουρκία, δεδομένου ότι αυτή χρησιμοποιεί το εν λόγω υλικό εναντίον των κρατών μελών και παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών που προσπαθούν να διασχίσουν τα ελληνοτουρκικά σύνορα;


Απάντηση του κ. Várhelyi
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: E-001457/2020

Η ΕΕ στηρίζει την Τουρκία μέσω του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ), ώστε να βελτιώσει τη διαχείριση και την ασφάλεια των συνόρων της, αλλά και να εξασφαλίσει καλύτερη διαχείριση της μετανάστευσης. Αυτό είναι προς το συμφέρον τόσο των Τούρκων όσο και των Ευρωπαίων πολιτών. Στο πλαίσιο του ΜΠΒ, αγοράστηκαν 57 οχήματα Hizir με προηγμένο εξοπλισμό επιτήρησης των συνόρων για τις χερσαίες δυνάμεις που είναι αρμόδιες για την επιτήρηση των συνόρων και την προστασία των συνόρων στην Τουρκία. Δεν είναι δυνατόν να αναγνωριστεί καθαρά στην αναφερόμενη υπόθεση το όχημα, αλλά οι εικόνες που διατίθενται στα μέσα ενημέρωσης δείχνουν ότι πρόκειται για οχήματα που δεν χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι στα έγγραφα που συμφωνήθηκαν μεταξύ της Επιτροπής και της Τουρκίας, ορίζεται ως σαφής προϋπόθεση ότι «μετά την παράδοση, ο παρεχόμενος εξοπλισμός θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την επιτήρηση των συνόρων. Κάθε άλλη χρήση ή τροποποίηση του εξοπλισμού απαιτεί τη γραπτή έγκριση της Επιτροπής.» Η αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Άγκυρα παρακολουθεί στενά τις επιχειρησιακές και χρηματοοικονομικές πτυχές της συνδρομής στο πλαίσιο του ΜΠΒ.

Μέχρι σήμερα, έχουν αναληφθεί υποχρεώσεις που καλύπτουν το πλήρες επιχειρησιακό κονδύλιο των 6 δισ. EUR της Διευκόλυνσης για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία, ενώ από το ποσό αυτό έχουν ανατεθεί συμβάσεις ύψους 4,7 δισ. EUR. Πληροφορίες σχετικά με τα έργα και την πρόοδο ανά τομέα είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της Διευκόλυνσης(1) στον οποίο διατίθενται και οι ετήσιες εκθέσεις για την υλοποίηση της βοήθειας.

Η ΕΕ δεν χρηματοδοτεί στρατιωτικό εξοπλισμό ή εξοπλισμό συλλογής πληροφοριών, μόνο άοπλο εξοπλισμό για τον έλεγχο των συνόρων από τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας. Τα 57 οχήματα Hizir που φέρουν εξοπλισμό επιτήρησης των συνόρων και τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ, είναι θωρακισμένα αλλά όχι οπλισμένα.
(1) https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/migration_en