ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Δ. Αβραμόπουλο

Θέμα: Χρηματοδότηση κατασκηνώσεων για άτομα με αναπηρία

Παρά το γεγονός ότι οι κατασκηνώσεις αποτελούν μία από τις ιδανικότερες ευκαιρίες για άτομα με αναπηρία ώστε να βγουν από το σπίτι και να απολαύσουν τον ήλιο και την θάλασσα, φέτος παρατηρείται δραματική περικοπή κατά 46% στη χρηματοδότηση των κατασκηνωτικών προγραμμάτων για άτομα με αναπηρία από το Γ’ ΚΠΣ και το Υπουργείο Υγείας.
Η περικοπή αυτή έχει ως αποτέλεσμα την μείωση του αριθμού των κατασκηνωτών και των κατασκηνωτικών περιόδων από το κατασκηνωτικό πρόγραμμα για ΑμεΑ, το οποίο η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (ΠΟΣΓΚΑμεΑ) υλοποιεί η ίδια αδιαλείπτως και σε εθελοντική βάση από το 1985.
Από τα 1.000.000 ΑμεΑ, δηλαδή το 10% του ελληνικού πληθυσμού, μόνο 3.000 πηγαίνουν στις κατασκηνώσεις. Πρόκειται για πολύ μικρό ποσοστό, που τώρα θα μειωθεί ακόμα περισσότερο, καθώς, ενώ για το 2008 προβλέφθηκαν 6,5 εκατ. ευρώ, για το 2009 το ποσό ανέρχεται μόλις σε 3,5 ευρώ.
Σήμερα, το πρόγραμμα φιλοξενεί περίπου 3.200 παιδιά με αναπηρία, πολλά από τα οποία ζουν έγκλειστα σε ιδρύματα και θεραπευτήρια και απασχολεί προσωπικό 1.200 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων (συνοδοί, συντονιστές, γιατροί, νοσηλευτές, βοηθητικό προσωπικό).

Ενόψει των παραπάνω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην περικοπή της χρηματοδότησης για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα των ΑμεΑ;
2. Γιατί, παρόλο που η χρηματοδότηση από την Δ’ Προγραμματική Περίοδο έχει αρχίσει, δεν περιλαμβάνονται στις υπό χρηματοδότηση δράσεις οι κατασκηνώσεις ΑμεΑ;
3. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί η κυβέρνηση προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων ΑμεΑ στις κατασκηνώσεις;
4. Σε περίπτωση που δεν αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της χρηματοδότησης, πώς θα επηρεάσει η περικοπή το εργασιακό καθεστώς των ατόμων που εργάζονται στις κατασκηνώσεις;

Η ερωτούσα Βουλευτής

Εύα – Ευδοξία Καϊλή