ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: 1) τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Δημήτριο Αβραμόπουλο
2) τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, κ. Προκόπη Παυλόπουλο
3) τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη

Θέμα: Χρηματοδότηση Κέντρων Πρόληψης

Τα Κέντρα Πρόληψης εφαρμόζουν προγράμματα πρόληψης, βασισμένα στη φιλοσοφία της αγωγής και της προαγωγής της υγείας, και επιδιώκουν την ευαισθητοποίηση των φορέων και των πολιτών των τοπικών κοινωνιών, με σκοπό την ενεργοποίησή τους στον αγώνα της πρόληψης. Οι στόχοι τους, ανάλογα με την ομάδα στην οποία απευθύνονται και τη διάρκεια της παρέμβασης, είναι η ενδυνάμωση, υποστήριξη και εκπαίδευση των νέων ώστε να υιοθετήσουν μια θετική στάση ζωής και να αναπτύξουν δεξιότητες και συμπεριφορές που να αντιστέκονται στη χρήση των εξαρτησιογόνων ουσιών, η συμβουλευτική υποστήριξη της οικογένειας, με σκοπό την ενίσχυση του γονεϊκού ρόλου και τη βελτίωση της επικοινωνίας, η ευαισθητοποίηση καθηγητών και δασκάλων σε θέματα πρόληψης, η ενίσχυση του παιδαγωγικού τους ρόλου και η ενδυνάμωση των σχέσεων εκπαιδευτικών – μαθητών, η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τα υπάρχοντα θεραπευτικά προγράμματα, καθώς και η πληροφόρηση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας. Η αποτελεσματικότητα των Κέντρων Πρόληψης στη χώρα μας έχει αναγνωριστεί διεθνώς, ενώ το έργο τους έχει χαρακτηριστεί ως πρωτοποριακό, άρτια οργανωμένο, επιστημονικά έγκυρο και παραγωγικό.
Ωστόσο, τα Κέντρα Πρόληψης οδηγούνται σε οικονομικό μαρασμό, με αποτέλεσμα όχι μόνο την εργασιακή και οικονομική ανασφάλεια των εργαζόμενων σε αυτά, αλλά και τον κίνδυνο να στερηθούν οι πολίτες τις πολύτιμες υπηρεσίες τους. Το συνολικό οικονομικό έλλειμμα των Κέντρων Πρόληψης, σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης ΟΚΑΝΑ και Αυτοδιοίκησης, ανέρχεται σήμερα στα 12,5 εκατομμύρια Ευρώ. Τα 9 εκατομμύρια προέρχονται από το Υπουργείο Υγείας και τον ΟΚΑΝΑ και τα υπόλοιπα από την ΚΕΔΚΕ και το Υπουργείο Εσωτερικών. Η κεντρική προγραμματική σύμβαση, σύμφωνα με την οποία το Υπουργείο Υγείας έπρεπε να χρηματοδοτεί – μέσω του ΟΚΑΝΑ – κατά 50% τα Κέντρα Πρόληψης έχει λήξει. Ως αποτέλεσμα, οι κατά τόπους διοικήσεις των Κέντρων υποχρεώνονται να υπογράψουν νέες τριετείς συμβάσεις, σύμφωνα με τις οποίες ο ΟΚΑΝΑ δεν είναι υποχρεωμένος να χρηματοδοτεί κατά 50%, όπως προέβλεπε η αρχική συμφωνία, εάν τα ποσά αυτά δεν έχουν καταβληθεί έγκαιρα και εις ολόκληρον στον ΟΚΑΝΑ μέσω του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του, ο οποίος εγγράφεται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας. Είναι προφανές, ωστόσο, ότι ακόμα και έτσι δεν υπάρχει καμία θεσμική δέσμευση που να υποχρεώνει το Υπουργείο να καταβάλλει αυτά τα χρήματα, μέσω του ΟΚΑΝΑ, στα Κέντρα Πρόληψης. Η ευθύνη για το πρόβλημα έχει μετακυλιστεί την παρούσα στιγμή στο Υπουργείο Οικονομίας το οποίο δηλώνει ότι χρειάζονται και άλλες περικοπές.
Η ανάγκη για ένα θεσμικό πλαίσιο επίλυσης του προβλήματος είναι εμφανής. Η πάγια θέση του «Σωματείου Στελεχών Πρόληψης» είναι η μετεξέλιξη των Κέντρων Πρόληψης σε αυτοδιοικούμενα και αποκεντρωμένα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, στα οποία διοικητικά η Αυτοδιοίκηση θα συνεχίσει να έχει συμμετοχή, η εγγραφή των προϋπολογισμών αυτών στον κρατικό προϋπολογισμό και η απόδοση της επιστημονικής εποπτείας αυτών στο Υπουργείο Υγείας και τον ΟΚΑΝΑ. Ωστόσο, το Σωματείο είναι δεκτικό απέναντι και σε μια οργανική ένταξη των Κέντρων Πρόληψης στις Κεντρικές Υπηρεσίες της Αυτοδιοίκησης, αρκεί να γίνει σεβαστή και να διατηρηθεί η φυσιογνωμία και ο επιστημονικός ρόλος των Κέντρων Πρόληψης και να τακτοποιηθούν εργασιακά όλοι όσοι, και με οποιαδήποτε σχέση, εργάζονται στα Κέντρα Πρόληψης.
Ενόψει των παραπάνω, ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί:
1) Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί η κυβέρνηση προκειμένου να καλυφθεί άμεσα το οικονομικό έλλειμμα που αντιμετωπίζουν τα Κέντρα Πρόληψης;
2) Υπάρχουν σχέδια για την ανανέωση της λήξασας κεντρικής προγραμματικής σύμβασης;
3) Ποιες θεσμικές εγγυήσεις προτίθεται να δώσει η Κυβέρνηση προκειμένου το Υπουργείο Υγείας να υποχρεώνεται να καταβάλει – μέσω του ΟΚΑΝΑ – την απαιτούμενη χρηματοδότηση στα Κέντρα Πρόληψης στα πλαίσια των νέων τριετών συμβάσεων;
4) Ποια είναι η στάση της Κυβέρνησης απέναντι στις νέες θεσμικές προτάσεις από το «Σωματείο Στελεχών Πρόληψης» για το καθεστώς των Κέντρων Πρόληψης;

Η ερωτούσα Βουλευτής,

Εύα – Ευδοξία Καϊλή