ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς: 1) Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
2) Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα: Χρηματοδότηση Κέντρων Πρόληψης και Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας

1. Χρηματοδότηση Κέντρων Πρόληψης
Στην προσπάθεια αντιμετώπισης και καταπολέμησης του φαινομένου της χρήσης ναρκωτικών ουσιών, ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία κατέχει ο τομέας της πρόληψης. Στόχος της πρόληψης είναι η μείωση της ζήτησης, η οποία επέρχεται με την καλλιέργεια ψυχικής ισορροπίας στο άτομο, ώστε να μην νιώθει την ανάγκη να αναζητήσει λύσεις στις εξαρτήσεις.
Ο μοναδικός φορέας στην χώρα που έχει ως αποκλειστικό αντικείμενο την πρωτογενή πρόληψη της εξάρτησης είναι τα Κέντρα Πρόληψης του ΟΚΑΝΑ και της Αυτοδιοίκησης.
Ωστόσο, πολλά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ήδη υπάρχοντα και σε λειτουργία Κέντρα Πρόληψης λόγω της έλλειψης χρηματοδότησης. Μάλιστα οι ελλείψεις σε οικονομικά μέσα φτάνουν σε τέτοιο σημείο ώστε, σύμφωνα με τις καταγγελίες των εργαζομένων σε αυτά, να απειλείται ακόμα και η ίδια η επιβίωσή τους.

2. Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας
Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το μοναδικό πανεπιστημιακό πρόγραμμα απεξάρτησης της χώρας, παρέχει υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε εκατοντάδες εξαρτημένους και μέλη των οικογενειών τους σε ετήσια βάση. Το Πρόγραμμα επίσης παρέχει συστηματικό εκπαιδευτικό έργο, τροφοδοτεί με εκπαιδευμένα στελέχη απεξάρτησης τις αντίστοιχες δομές της Ελλάδας και της Κύπρου και υλοποιεί τη μοναδική σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα δράση προσέγγισης και κινητοποίησης χρηστών στο δρόμο τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Πρέπει να σημειωθεί ότι το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας αποτελεί τη μοναδική κρατική πρόταση στην Ελλάδα που στηρίζει την ιδέα και τις πρακτικές της αυτοβοήθειας στην απεξάρτηση των χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών, μια πρακτική που διεθνώς αναγνωρίζεται ως μία από τις βασικές προτάσεις αντιμετώπισης του προβλήματος. Επιπρόσθετα, το Πρόγραμμα παρέχει τις υπηρεσίες του σε μεγάλο αριθμό ατόμων με πρόβλημα εξάρτησης και σε μέλη των οικογενειών τους, χωρίς λίστες αναμονής και γραφειοκρατικούς μηχανισμούς, με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό, αποτελώντας το πλέον οικονομικό πρόγραμμα απεξάρτησης της χώρας.
Ωστόσο, το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας αντιμετωπίζει ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα λειτουργίας λόγω της διακοπής της χρηματοδότησης από τον ΟΚΑΝΑ, ο οποίος αποτελούσε το χρηματοδότη του Προγράμματος κατά τα επτά χρόνια λειτουργίας του. Πέρα από το αυτονόητα προβλήματα που δημιουργούνται λόγω τις αδυναμίας παροχής των προαναφερόμενων σημαντικών υπηρεσιών του Προγράμματος, η διακοπή της χρηματοδότησης θέτει σε καθεστώς αβεβαιότητας και ανασφάλειας όλους όσους συμμετέχουν σε αυτό. Όπως χαρακτηριστικά τονίζει η Επιτροπή Αγώνα για τη συνέχιση του Προγράμματος, που αποτελείται από χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών, γονείς και συγγενείς αυτών, εκπαιδευόμενους φοιτητές, λειτουργούς υγείας και το προσωπικό του Προγράμματος, το ενδεχόμενο κλείσιμό του θα οδηγήσει όσους συμμετέχουν σε αυτό κυριολεκτικά στο δρόμο, λόγω της έλλειψης ανάλογου προγράμματος σε όλη τη χώρα.

Ενόψει των παραπάνω ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1) Ποιο είναι το ποσό που οφείλει σήμερα ο ΟΚΑΝΑ στα Κέντρα Πρόληψης; (συγχρηματοδοτούνται 50% από τον ΟΚΑΝΑ και 50% από πόρους της τοπικής αυτοδιοίκησης)
2) Προτίθεται το Υπουργείο Εσωτερικών να καλύψει οικονομικά το έργο των Κέντρων, σύμφωνα με παλαιότερη δέσμευσή του, σύμφωνα με την οποία θα πρόβαινε στην εν λόγω ενέργεια μέχρι τον Ιούνιο του 2008;
3) Πώς προτίθεστε να ενισχύσετε την λειτουργία και το έργο των Κέντρων, ώστε το επίπεδο να παραμείνει υψηλό και να συμβαδίζει με τα διεθνή επιστημονικά δεδομένα;
4) Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί η Κυβέρνηση ώστε να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας, σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατά τις δηλώσεις του το Φθινόπωρο του 2007 στη Βουλή, για ενίσχυση και στήριξη όλων των «στεγνών» προγραμμάτων απεξάρτησης, και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου μέσα από το νέο Σχέδιο Δράσης για τα Ναρκωτικά 2008-2012, όπου ρητά αναφέρεται το Πρόγραμμα μας ως ένα από τα τρία στεγνά Προγράμματα του ΟΚΑΝΑ στην Ελλάδα;

Η ερωτούσα βουλευτής,

Εύα – Ευδοξία Καϊλή