Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Σε συνέχεια των πρόσφατων επαναλαμβανόμενων φυσικών καταστροφών ποιο είναι το πλάνο της Επιτροπής προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά και με τις λιγότερες απώλειες, αντίστοιχα φαινόμενα σε ευρωπαϊκά εδάφη;
2. H Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να βοηθά τα θύματα ανθρωπογενών και φυσικών καταστροφών σε ολόκληρο τον κόσμο. Συνδράμει πάνω από 120 εκατομμύρια άτομα κάθε χρόνο(1). Από κοινού με τα κράτη μέλη της, η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος χορηγός ανθρωπιστικής βοήθειας παγκοσμίως. Ωστόσο, η βοήθεια που χορηγεί η ΕΕ ισοδυναμεί με λιγότερο από το 1% του ετήσιου προϋπολογισμού της — δηλαδή, με μόλις 2 ευρώ ανά πολίτη. Δεδομένων και των διαπιστωθεισών ελλείψεων σε μέσα — πόρους, πώς σκοπεύει η Επιτροπή να βελτιώσει την κατάσταση και τι μέτρα θα παρθούν λαμβανομένης υπόψη και της ευρύτερης δημοσιονομικής πολιτικής της Ένωσης;
3. Και εν κατακλείδι, «η διαχείριση κρίσεων είναι η εφαρμογή στρατηγικών σχεδιασμένων για να βοηθήσουν έναν οργανισμό να αντιμετωπίσει ένα ξαφνικό και σημαντικό αρνητικό συμβάν». Ποια/ποιες οι μελλοντικές στρατηγικές της Επιτροπής στον τομέα πρόληψης;


(1) Πηγή: http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid_en