γραπτώς. ‒ Η εξελιξη είναι σημαντική ωστόσο απαιτείται ακόμη σημαντική δουλειά προκειμένου να επιτευχθεί εσωτερική εναρμόνηση στο ύψος φορολόγησης των εισοδημάτων που προκύπτουν από τους τόκους των καταθέσεων.