Τις τελευταίες εβδομάδες η οικονομική κρίση που έχει πλήξει την τουρκική οικονομία έχει οδηγήσει στη σημαντική υποτίμηση της τουρκικής λίρας, η οποία έχει χάσει μεγάλο μέρος της αξίας της.

Η εξέλιξη αυτή έχει επηρεάσει σημαντικά την εξαγωγική αξία των τουρκικών προϊόντων, ιδιαίτερα των αγροτικών, δίνοντάς τους ένα σημαντικό πλεονέκτημα έναντι των ευρωπαϊκών και ελληνικών, καθώς καθίστανται πολύ πιο φτηνά.
Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
1. Υπάρχει η δυνατότητα παροχής έκτακτης πρόσθετης οικονομικής βοήθειας προς τους αγρότες και παραγωγούς οι οποίοι πλήττονται από τον αθέμιτο ανταγωνισμό τουρκικών προϊόντων;
2. Τι άλλες δυνατότητες έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντιμετώπιση των δυσμενών συνεπειών για τους ευρωπαίους αγρότες και παραγωγούς από την υποτίμηση της τουρκικής λίρας;