ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, κ. Γ. Σουφλιά

Θέμα: Υποθαλάσσια Αρτηρία Θεσσαλονίκης

Η Υποθαλάσσια Αρτηρία Θεσσαλονίκης, ένα έργο συνολικού κόστους περίπου 500 εκατ. ευρώ, παραμένει «παγωμένη» αν και έχει υπογραφεί εδώ και σχεδόν δύο χρόνια η σχετική σύμβαση. Από την ίδια την σύμβαση του έργου προκύπτει ότι η εκ μέρους του Δημοσίου καθυστέρηση παράδοσης του χώρου εκτέλεσης του έργου εντός των προβλεπομένων προθεσμιών, οι οποίες έχουν ήδη παρέλθει, συνιστά Γεγονός Καθυστερήσεως εκ της σύμβασης.
Επιπροσθέτως, τα δεκαπέντε τραπεζικά ιδρύματα που συμμετέχουν στη δανειοδότηση της παραχωρησιούχου κοινοπραξίας είναι αποφασισμένα να καταγγείλουν τη σύμβαση για το έργο της υποθαλάσσιας αρτηρίας και να αποσυρθούν από την χρηματοδότησή του, σε περίπτωση που το ΥΠΕΧΩΔΕ δεν δώσει άμεσα το πράσινο φως για την υλοποίηση του αυτοχρηματοδοτούμενου έργου. Μια τέτοια εξέλιξη θα οδηγούσε ουσιαστικά στη ματαίωση του έργου δεδομένης της δυσκολίας που υπάρχει πλέον στην τραπεζική αγορά σε ό,τι αφορά τις χρηματοδοτήσεις τέτοιου μεγέθους.
Το τελευταίο διάστημα έγινε γνωστή και η πρόθεση της κοινοπραξίας που ανέλαβε την κατασκευή του έργου να αλλάξει ουσιαστικά τη μέθοδο κατασκευής, μια προσπάθεια που ήρθε να στηριχτεί και πάνω σε παρέμβαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου που ζήτησε μετατροπές. Για λόγους προστασίας των εναλείων αρχαιοτήτων, το ΚΑΣ απορρίπτει τον προβλεπόμενο από τη σύμβαση τρόπο κατασκευής της υποθαλάσσιας σήραγγας, αυξάνει το βάθος της στα 25 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας και επιβάλει τη χρήση μετροπόντικα. Η απόφαση αυτή ισοδυναμεί με άλλο έργο, αφού πέρα από την αύξηση του κόστους αλλάζει και τα τεχνικά στοιχεία του.
Η ίδια η κοινοπραξία ζήτησε αλλαγές λόγω προβλημάτων αναφορικά με την χάραξη και μέθοδο κατασκευής του έργου και περιμένει την επίσημη αποδοχή της πρότασης από το Υπουργείο. Σε περίπτωση που το έργο ακυρωθεί, όπως αρκετοί εκτιμούν ότι θα γίνει τελικά, τότε θα εκπέσουν σε βάρος του Δημοσίου ρήτρες και η ανάδοχος θα δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση.

Ενόψει των παραπάνω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Έχοντας υπόψη τον κίνδυνο έλλειψης χρηματοδότησης, για ποιους λόγους καθυστερεί το ΥΠΕΧΩΔΕ να δώσει την έγκριση για την έναρξη υλοποίησης του έργου;
2. Ποια είναι η στάση της κυβέρνησης σχετικά με το ίδιο το έργο; Είναι αποφασισμένη να το φέρει εις πέρας ή υπάρχουν σκέψεις για την οριστική ακύρωσή του;
3. Ποια ήταν τα προβλήματα σχεδιασμού και μεθόδων κατασκευής που παρουσιάστηκαν;
4. Η επίλυση των ανωτέρω προβλημάτων θα απαιτήσει την υπογραφή νέας σύμβασης με νέους όρους, και αν ναι, ποιο θα είναι το κόστος αυτής;
5. Θα απαιτηθεί νέα περιβαλλοντική μελέτη για το έργο;
6. Σε περίπτωση ακύρωσης της σύμβασης, ποιο θα είναι το ύψος της αποζημίωσης που θα δικαιούται να απαιτήσει η κοινοπραξία;

Η ερωτούσα Βουλευτής

Εύα-Ευδοξία Καϊλή