Βρυξέλλες, 20 Οκτωβρίου 2015

«Υπερψήφιση των προτάσεων της Εύας Καϊλή στη γνωμοδότηση του ΕΚ για την Ένωση των Κεφαλαιαγορών»

"Σημαντική προϋπόθεση για την επανεκκίνηση της οικονομίας και την άμεση δημιουργία θέσεων εργασίας, είναι η προσπάθεια για την Ένωση Κεφαλαιαγορών (Capital Markets Union) που διαμορφώνεται τώρα, να διευκολύνει και να επιταχύνει την εισροή χρηματοδοτήσεων από τους θεσμικούς επενδυτές της ΕΕ προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και σε μεγάλες μακροχρόνιες επενδύσεις σε έργα και υποδομές".

Αυτή ήταν η κεντρική θέση της εισηγήτριας των Σοσιαλδημοκρατών Εύας Καϊλή, στη γνωμοδότηση της επιτροπής Βιομηχανίας, Ενέργειας και Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ένωση των Κεφαλαιαγορών που ψηφίστηκε με ευρεία πλειοψηφία.

eurocncl

Στις τροπολογίες που η Ευρωβουλευτής της Εύα Καϊλή εισηγήθηκε και διαπραγματεύτηκε εκ μέρους των Σοσιαλδημοκρατών, δινόταν έμφαση στη διαμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου των χρηματοδοτήσεων των ευρωπαίων θεσμικών επενδυτών, έτσι ώστε αυτό να επιτρέπει και να διευκολύνει και όχι να αποτρέπει ή να δυσκολεύει την ροή κεφαλαίων σε έργα υποδομής, που είναι απαραίτητα για την επανεκκίνηση της οικονομίας και την άμεση δημιουργία θέσεων εργασίας.

Επιπλέον, δεδομένης της έλλειψης κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ένα πρόβλημα που είναι πανευρωπαϊκό και όχι μόνο ελληνικό, η πρόκριση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, που είναι το νέο μεσοπρόθεσμο εργαλείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την διευκόλυνση των επενδυτικών ροών, αποτελεί μία από της σημαντικότερες επιλογές της ΕΕ για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

Η Εύα Καϊλή έδωσε έμφαση στην άμεση ενεργοποίηση των Ευρωπαϊκών Ταμείων Μακροπρόθεσμών Επενδύσεων (ELTIFs), στη δημιουργία εναρμονισμένου περιβάλλοντος χρηματοδοτήσεων στη κοινή αγορά με εναρμονισμένα συστήματα φορολόγησης που να ενθαρρύνουν και όχι να αποτρέπουν την επιχειρηματικότητα, στη δημιουργία εναρμονισμένου συστήματος λογιστικών αναφορών, και αύξηση της συνεργασίας της ΕΕ με διεθνείς φορείς όπως οι IOSCO, FSB και IFRS.