ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς:

- Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, κ. Γ. Σουφλιά

- Εθνικής Άμυνας, κ. Ε. Μεϊμαράκη

- Πολιτισμού, κ. Α. Σαμαρά

ΘΕΜΑ: Τρόποι αξιοποίησης του ποσοστού επί του χώρου του στρατοπέδου «Παύλος Μελάς» που αποδίδεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Ο νόμος 1561/85 για το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Θεσσαλονίκης προέβλεπε την απομάκρυνση των στρατοπέδων από το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης για την εξασφάλιση ελεύθερων χώρων. Στην ίδια λογική με τον 1561/85, ο πιο πρόσφατος νόμος 2745/99 ρύθμισε την διαδικασία, καθώς και τους απαιτούμενους όρους και δεσμεύσεις παραχώρησής τους στους οικείους Δήμους, και προβλέπει απόδοση τουλάχιστον του 50% της έκτασης για αστικό πράσινο. Στο άρθρο 3 του ν. 2745/99 προβλέπεται ότι το ποσοστό της πολεοδομημένης γης που θα αποδοθεί στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μπορεί να είναι στο ίδιο το υπό μελέτη στρατόπεδο ή άλλο ή ακόμη και σε άλλη έκταση του Δημοσίου. Επιπροσθέτως, το σχετικό πρωτόκολλο κάνει λόγο για αστική χρήση του ποσοστού (15%) που θα παραμείνει στο Υπουργείο Άμυνας.

Ενόψει των παραπάνω, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Υπάρχουν σκέψεις για απόδοση του ποσοστού επί της πολεοδομημένης γης στο Υπουργείο Άμυνας σε άλλες εκτάσεις του Δημοσίου έξω από το στρατοπέδου «Παύλος Μελάς», προκειμένου να αυξηθεί ο χώρος που ελευθερώνεται με την απόδοση του στρατοπέδου στον Δήμο Σταυρούπολης για χρήση του ως χώρου πρασίνου;

2. Δεδομένου ότι ο όρος «αστική χρήση» είναι ευρύς, με ποιους άλλους τρόπους μπορεί να αξιοποιηθεί το 15% που παραμένει στο Υπουργείο Άμυνας προς αστική χρήση πέραν της κατασκευής στρατιωτικών οικιών;

Η ερωτούσα Βουλευτής

Εύα – Ευδοξία Καϊλή