Η διαχείριση των capital controls από την ελληνική κυβέρνηση εισάγει διάφορες στρεβλώσεις, που περιστέλλουν θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών και προκαλούν ασφυξία στην αγορά. Π.χ. η απαγόρευση ανοίγματος νέων λογαριασμών προς αποφυγήν πληρωμής τραπεζικής προμήθειας επιφέρει σε πολίτες και επιχειρήσεις μεγάλο κόστος, που εκπορεύεται από τις υψηλές προμήθειες των ελληνικών τραπεζών στις διατραπεζικές μεταφορές. Επίσης, η πλήρης απαγόρευση της πρόωρης εξόφλησης ενήμερων δανείων ή της εξόφλησης «κόκκινων» δανείων με τραπεζική μεταφορά ήρθη μόλις κατά 50% προ δέκα ημερών.

Οι συνέπειες της ασφυκτικής λειτουργίας των capital controls στην Ελλάδα είναι ολέθριες για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.

Επιπλέον, οι τράπεζες χρεώνουν υπερβολικά ποσά για τις αγορές με τη χρήση χρεωστικών και πιστωτικών καρτών, που κατά μέσο όρο υπερβαίνουν το 1,5 ευρώ ανά αγορά, παρά το γεγονός ότι ο κανονισμός 751/2015 θεσπίζει πλαφόν 0,2 ευρώ και 0,3 ευρώ αντίστοιχα και οι εν λόγω διατάξεις έπρεπε να τυγχάνουν εφαρμογής από 9 Δεκεμβρίου.
Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Έχει ελέγξει τη διαδικασία συμμόρφωσης της Ελλάδας στον κανονισμό 751/2015;
2. Έχει ελέγξει αν το ύψος των τραπεζικών προμηθειών και η απαγόρευση πλήρους αποπληρωμής δανείων με μεταφορά, που αναγκάζονται οι συναλλασσόμενοι να πληρώνουν λόγω capital controls, είναι καταχρηστικό και αποβαίνει σε βάρος της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και, αν ναι, ποια μέτρα προτίθεται να λάβει;

Απάντηση του Λόρδου Hill εξ ονόματος της Επιτροπής

Η ρύθμιση των διατραπεζικών προμηθειών δεν θα πρέπει να συγχέεται με τη ρύθμιση των χρεώσεων ανά συναλλαγή που καταβάλλουν οι κάτοχοι καρτών στις τράπεζές τους για τη χρήση των καρτών. Οι χρεώσεις αυτές δεν ρυθμίζονται σε επίπεδο ΕΕ.

Οι διοικητικοί περιορισμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων (π.χ. έλεγχοι στην κίνηση κεφαλαίων) τέθηκαν σε εφαρμογή στην Ελλάδα τον Ιούλιο του 2015, μετά την παρατεταμένη τραπεζική αργία προκειμένου να διασφαλισθεί η σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος. Στόχος τους ήταν να αποτρέψουν την άτακτη φυγή κεφαλαίων με τη μικρότερη δυνατή οικονομική ζημία.

Μολονότι οι έλεγχοι στην κίνηση κεφαλαίων έχουν κόστος διότι παρεμποδίζουν την οικονομική δραστηριότητα, μπορεί να είναι αναγκαίοι για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα για τη διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Ο στόχος είναι να διατηρηθούν σε ισχύ για όσο το δυνατόν μικρότερο χρονικό διάστημα και στη συνέχεια να αρθούν σταδιακά το συντομότερο δυνατόν, με βάση την εκτίμηση της κατάστασης ρευστότητας των τραπεζών και του γενικότερου κλίματος εμπιστοσύνης των καταθετών. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή, σε διαβούλευση με τους διεθνείς εταίρους, θα παρακολουθεί και θα αναλύει εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις στις τράπεζες και το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν στην Ελλάδα, προκειμένου να καταστεί δυνατή η σταδιακή χαλάρωση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων.