Αν και εξακολουθεί να είναι δύσκολο να προσδιοριστεί, το μετασύμπαν γίνεται ένας εικονικός κόσμος που μπορεί να φέρει επανάσταση στις περισσότερες πτυχές της ζωής μας και να προσφέρει μια διαρκώς αναπτυσσόμενη και εμβυθιστική τρισδιάστατη διαδικτυακή εμπειρία.

Σύμφωνα με μελέτες εκτιμάται ότι, έως το 2026, το 25 % των ατόμων θα περνά τουλάχιστον μία ώρα την ημέρα στο μετασύμπαν, ενώ ο οικονομικός του αντίκτυπος προβλέπεται να ανέλθει σε 5 τρισεκατομμύρια ευρώ έως το 2030[1]. Παρά τον απρόβλεπτο χαρακτήρα του και την πιθανότητα να εκτοξευθεί η αξία του, το μετασύμπαν μπορεί να μεταμορφώσει πολλούς τομείς και κλάδους, από την υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση, έως τον χώρο εργασίας, τα παιχνίδια και πολλά άλλα[2].

Δεδομένου ότι οι καινοτομίες αυτές έχουν τέτοια δύναμη μετασχηματισμού, υπάρχει επείγουσα ανάγκη να καινοτομήσουμε όσον αφορά τις πολιτικές μας στους τομείς και τους κλάδους στους οποίους μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο το μετασύμπαν. Όπως επισήμανε η αντιπρόεδρος Vestager[3], η Επιτροπή εξετάζει ήδη τρόπους ρύθμισης.

1.Μπορεί η Επιτροπή να παρουσιάσει την πρόοδο που έχει σημειώσει όσον αφορά την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο μπορεί να ρυθμιστεί το μετασύμπαν, και τις δράσεις στις οποίες πρέπει να δοθεί προτεραιότητα;2.Πώς αξιολογεί η Επιτροπή τον αντίκτυπο που θα έχει το μετασύμπαν στον ανταγωνισμό, την κυβερνοασφάλεια και τα δικαιώματα ιδιωτικότητας;3.Πότε εκτιμά η Επιτροπή ότι θα δημοσιευτεί εκτίμηση επιπτώσεων ή συγκεκριμένη πρόταση;

[1] https://www.mckinsey.com/business-functions/growth-marketing-and-sales/our-insights/value-creation-in-the-metaverse
[2] https://www.europarl.europa.eu/thinktank/el/document/EPRS_BRI(2022)733557
[3] https://www.reuters.com/world/europe/eus-vestager-says-analysing-metaverse-ahead-possible-regulatory-action-2022-02-08/