Βρυξέλλες, 16 Απριλίου 2015

«Το ΕΚ υποστηρίζει τις επενδύσεις για τη δημιουργία απασχόλησης και την προώθηση της αναπτυξιακής συνοχής στην ΕΕ »

Υπερψηφίστηκε σήμερα στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η γνωμοδότηση σχετικά με τις επενδύσεις για τη δημιουργία απασχόλησης και ανάπτυξης και την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην ΕΕ, στην οποία η Ελληνίδα ευρωβουλευτής της Ελιάς, Εύα Καϊλή ήταν σκιώδης εισηγήτρια εκ μέρους της ομάδας των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών.

Η κα Καϊλή κατάφερε να συμπεριληφθούν στο τελικό κείμενο, τροπολογίες ιδιαίτερα σημαντικές για τη χώρα μας. Πιο συγκεκριμένα, τονίστηκε η ανάγκη για περεταίρω επενδύσεις σε απομακρυσμένες, δύσβατες και νησιωτικές περιοχές της Ένωσης οι οποίες λόγω και του δημογραφικού προβλήματος που συχνά αντιμετωπίζουν μένουν πίσω στον τομέα της οικονομικής ανάπτυξης. Επισημάνθηκε ότι οι περιοχές αυτές υποφέρουν συχνά από ελλιπή χρηματοδότηση και αυτό έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις των περιοχών αυτών που αποτελούν τον κορμό της οικονομικής τους ανάπτυξης. Επιπλέον σε ξεχωριστή παράγραφο προστέθηκε το ότι η χρηματοδότηση της Επιτροπής για τη δημιουργία θέσεων εργασίας πρέπει να γίνεται πιο στοχευμένα και να κατευθύνεται σε περιοχές της Ένωσης που μαστίζονται από υψηλή ανεργία.

Τέλος, καλείται η Επιτροπή να συνεισφέρει στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας για τους Ευρωπαίους και ειδικά για τους μακροχρόνια άνεργους. τις γυναίκες και τους ηλικιωμένους εργαζόμενους που έχουν πληγεί περισσότερο από την οικονομική κρίση. Ειδικότερα για το θέμα της γυναικείας απασχόλησης έγινε ειδική αναφορά για το σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσουν οι νέες τεχνολογίες στο να βοηθήσουν τις μητέρες σχετικά με τα ωράρια και τον τόπο εργασίας τους, κάτι στο το οποίο η Επιτροπή καλείται να επενδύσει περισσότερο.

Η συνοχή της Ένωσης περνάει μέσα από την εναρμόνιση των οικονομιών της σε πραγματικό επίπεδο. Δεν μπορούμε να μιλάμε για κοινωνική συνοχή, όταν οι διαφορές στην ανεργία μεταξύ των χωρών είναι τόσο μεγάλες ενώ ταυτόχρονα δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι μια αναπτυξιακή πολιτική είναι πετυχημένη χωρίς να δημιουργεί θέσεις εργασίας.