Η ανάπτυξη της αιολικής βιομηχανίας, δηλαδή της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες, κερδίζει συνεχώς έδαφος, καθώς εκτός από τα προφανή περιβαλλοντικά οφέλη της μη εκπομπής αέριων ρύπων, μπορούν κατά τη διεθνή εμπειρία να συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη των περιοχών εγκατάστασης. Στα πλαίσια αυτά έχει αποφασιστεί από το 2014 η εγκατάσταση αιολικών πάρκων σε νησιά των Κυκλάδων, η οποία ωστόσο προσκρούει στις αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών και φορέων που έχουν προσφύγει και στο ανώτατο διοικητικό δικαστήριο ώστε να εμποδιστεί η επένδυση. Οι αντιδράσεις αυτές εστιάζουν στην αλλοίωση του ιδιαίτερου τοπίου των νησιών και στην πιθανή απαξίωσή τους ως τουριστικούς προορισμούς, ωστόσο οδηγούν στη ματαίωση ακόμη μίας επένδυσης που μπορεί να έχει πολλαπλά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη.

Ερωτάται η Επιτροπή:

Θα υπάρξει κάποια συνεργασία με τις ελληνικές αρχές για την υιοθέτηση κάποιων βασικών προδιαγραφών στις εγκαταστάσεις αυτές ώστε και το φυσικό τοπίο να μην αλλοιώνεται αλλά και η ανάπτυξη της τοπικής και εθνικής οικονομίας να μην εμποδίζεται;

Μπορεί η Επιτροπή να αναλάβει κάποια πρωτοβουλία για την παροχή τεχνογνωσίας στην Ελλάδα από χώρες που έχουν αναπτύξει εναλλακτικές πλωτές εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας όπως η Δανία που δεν επηρεάζουν αισθητικά τις ακτές και καλύπτουν μεγάλο μέρος των ενεργειακών αναγκών;