Σύμφωνα με το Reuters, ο ΟΗΕ και ανθρωπιστικές οργανώσεις εκφράζουν ανησυχία για το αν η Τουρκία είναι μία ασφαλής χώρα για εκείνους που επιστρέφουν εκεί. Άλλωστε, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες δεν έχει αυτή τη στιγμή πρόσβαση στον καταυλισμό του Κιρκλαρέλι, όπου φτάνουν όσοι επαναπροωθούνται.

Επιπλέον, το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Σίτισης του ΟΗΕ έχει εκφράσει ανησυχία για την κατάσταση των Σύρων προσφύγων στην Τουρκία, όπου το 90% εξ αυτών είναι εκτός των επίσημων δομών φιλοξενίας, πολλές φορές δίχως δουλειά και σε αυτοσχέδια καταλύματα. Έχουν μάλιστα κατά καιρούς ακουστεί ανησυχίες ότι οι αυτοσχέδιοι καταυλισμοί μπορεί να αποτελούν εστίες μικροβίων και επιδημιών.

Ερωτάται λοιπόν η Επιτροπή:
1. Με ποιον τρόπο εξασφαλίζει ότι τηρείται η συμφωνία ως προς τις συνθήκες υγιεινής και σίτισης από την πλευρά της Τουρκίας;
2. Γνωρίζει τις συνθήκες στον καταυλισμό στο Κιρκλαρέλι;
3. Γνωρίζει αν οι πρόσφυγες που επαναπροωθούνται διαμένουν σε καταυλισμούς ή σε αυτοσχέδια καταλύματα;

Απάντηση του κ. Hahn εξ ονόματος της Επιτροπής

Όπως τεκμηριώνεται στη δεύτερη έκθεση για την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην εφαρμογή της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας(1), τόσο η Ελλάδα όσο και η Τουρκία έχουν λάβει ορισμένα μέτρα νομοθετικού και διοικητικού χαρακτήρα για να εξασφαλίσουν την πλήρη τήρηση του ενωσιακού και του διεθνούς δικαίου κατά την εφαρμογή της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας(2). Εν προκειμένω, η Τουρκία συμφώνησε επίσης να επιτρέψει στην ΕΕ να παρακολουθεί τακτικά την κατάσταση των Σύριων και των μη Σύριων που επιστρέφουν στην Τουρκία, παρέχοντας και πρόσβαση σε καταυλισμούς και κέντρα προσφύγων, και έχει συνάψει συμφωνία με την UNHCR(3) να παρέχει πρόσβαση στα κέντρα απομάκρυνσης για την παρακολούθηση της εφαρμογής των διαδικασιών διεθνούς προστασίας. Οι πρώτες επισκέψεις από την αντιπροσωπία της ΕΕ σε αυτούς τους καταυλισμούς και κέντρα απομάκρυνσης στην Τουρκία πραγματοποιήθηκαν στον καταυλισμό Kirklareli στις 4 Μαΐου 2016.

Από τη Διευκόλυνση για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία(4) θα χρηματοδοτηθεί με 60 εκατ. ευρώ ειδικό μέτρο ύψους που θα καλύψει επί εξάμηνο τα έξοδα διατροφής, διαμονής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των επιστρεφόντων στην Τουρκία. Από τον ΜΠΒ(5) η ΕΕ συγχρηματοδοτεί τη δημιουργία κέντρων υποδοχής και απομάκρυνσης. Σκοπός της βοήθειας από την ΕΕ είναι να βελτιωθεί η ικανότητα της Τουρκίας να φιλοξενήσει αυξανόμενο πλήθος παράτυπων μεταναστών υπό αξιοπρεπείς συνθήκες.

Κατά την παροχή χρηματοδοτικής βοήθειας, η αντιπροσωπία της ΕΕ συμμετέχει συστηματικά στις διάφορες δραστηριότητες παρακολούθησης επιτόπου, στις οποίες συγκαταλέγονται διμερείς ανταλλαγές, συμμετοχή σε συνεδριάσεις της Διευθύνουσας Επιτροπής έργων, επισκέψεις παρακολούθησης και επιτόπιοι έλεγχοι. Επιπλέον, η αντιπροσωπία της ΕΕ ανταλλάσσει τακτικά πληροφορίες με τις τουρκικές αρχές και διεξάγει συστηματικά συνεδριάσεις με τις αρμόδιες αρχές που συμμετέχουν στη χρηματοδοτική συνεργασία. Εξάλλου, η αντιπροσωπία της ΕΕ χρησιμοποιεί εξωτερικούς μηχανισμούς παρακολούθησης της εφαρμογής της χρηματοδοτικής βοήθειας.

(1) COM(2016)349 final, 15 Ιουνίου 2016, σ. 5.
(2) http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/
(3) Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες.
(4) Απόφαση της Επιτροπής C(2016)855 final σχετικά με τη Διευκόλυνση για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία, για την τροποποίηση της απόφασης C(2015)9500 final της Επιτροπής της 24.11.2015.
(5) Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας.