Μπορείτε να βρείτε αναλυτικά τα στοιχεία για τηΝ πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού (DLT) και το σύστημα blockchain: οικοδόμηση εμπιστοσύνης με αποδιαμεσολάβηση (2017/2772(RSP)) εδώ.