Μπορείτε να βρείτε αναλυτικά τα στοιχεία για τηΝ πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις πυρκαγιές στο Μάτι (Περιφέρεια Αττικής, Ελλάδα) τον Ιούλιο του 2018 και την αντίδραση της ΕΕ εδώ.