Στην πρόσφατη επίσκεψή της στην Τουρκία, η γερμανίδα Καγκελάριος κ. Μέρκελ, πρόσφερε την υποστήριξη της Γερμανίας στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Τουρκίας, ιδιαίτερα στα κεφάλαια που αφορούν την ενέργεια, την οικονομία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, με αντάλλαγμα τη συνεργασία της Τουρκίας για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, συνδέοντας, ουσιαστικά, το προσφυγικό ζήτημα με την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας.
Έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η επίσκεψη έγινε κατά τη διάρκεια μίας πολύ τεταμένης προεκλογικής περιόδου για την Τουρκία, την υποχώρηση της Τουρκίας τους τελευταίους μήνες σχεδόν σε όλα τα κριτήρια της Κοπεγχάγης και τον αμφίσημο ρόλο της στην αντιμετώπιση του Ισλαμικού Κράτους, ερωτάται η Επιτροπή:

— Είναι δυνατή η σύνδεση της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας με τη συνεργασία της χώρας αυτής στην αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης;
— Για ποιον λόγο δεν έχει δημοσιευθεί η έκθεση προόδου για την Τουρκία, η οποία αναμενόταν στις αρχές Οκτωβρίου;
— Αληθεύει ότι τροποποιήθηκαν σημεία της έκθεσης προόδου λόγω της προσφυγικής κρίσης;

Απάντηση του κ. Hahn εξ ονόματος της Επιτροπής

Η συνολική διαδικασία των διαπραγματεύσεων προσχώρησης με την Τουρκία δεν είναι συνδεδεμένη με το πρόγραμμα για τη μετανάστευση, παρόλο που, με την τρέχουσα προσφυγική κρίση, υπογραμμίζεται η ανάγκη στενής συνεργασίας με τις χώρες της διεύρυνσης. Η στενότερη συνεργασία με την Τουρκία στον τομέα της μετανάστευσης και της εποπτείας των συνόρων και των μεταρρυθμίσεων, θέματα τα οποία η Τουρκία έχει δεσμευθεί να δρομολογήσει, θα προσεγγίσουν, φυσικά, την νομοθεσία της Τουρκίας, με το κεκτημένο του κεφαλαίου 24 «Δικαιοσύνη, ελευθερία και ασφάλεια». Το γεγονός αυτό, με τη σειρά του, ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στο ρυθμό των μελλοντικών διαπραγματεύσεων για το συγκεκριμένο κεφάλαιο.

Η ετήσια δέσμη διεύρυνσης της Επιτροπής εγκρίθηκε στις 10 Νοεμβρίου 2015. Κατά παράδοσιν, εγκρίνεται κατά το χρονικό διάστημα μέσα Οκτωβρίου έως μέσα Νοεμβρίου.

Η έκθεση για την Τουρκία(1) ενημερώθηκε πριν από την έγκριση, ούτως ώστε να ληφθούν υπόψη οι σημαντικές εξελίξεις στην Τουρκία και οι εκλογές της 1ης Νοεμβρίου 2015, καθώς και οι σημειωθείσες σημαντικές εξελίξεις όσον αφορά την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης.

(1) http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2015/20151110_report_turkey.pdf