– Κυρία Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συγκυρία ενός Trump, του νέου προέδρου της Αμερικής, ενός Erdoğan, συμμάχων στο ΝΑΤΟ, αλλά και του Brexit, που αφαιρεί μεγάλες δυνατότητες αμυντικές από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και οι νέες προκλήσεις του δημογραφικού στις γειτονικές μας χώρες και -φυσικά- το μεταναστευτικό, αποτελούν προκλήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση που μας εξαναγκάζουν να κάνουμε άλματα μπροστά και να βάζουμε πλέον στις προτεραιότητές μας την κοινή αμυντική πολιτική.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό, όχι μόνο γιατί πρέπει να διασφαλίσουμε εσωτερικά και εξωτερικά τα σύνορά μας, αλλά γιατί θα έχουμε και πολύ μεγάλη μείωση των αμυντικών δαπανών, τουλάχιστον κατά 30%, όχι μόνο από τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και τη συνεργασία σε επίπεδο έρευνας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας, αλλά και από την ανταλλαγή πληροφοριών που απαιτείται. Οι εχθροί μας πλέον δεν γνωρίζουν σύνορα και οι νέες προκλήσεις είναι οι κυβερνοεπιθέσεις και η κυβερνοάμυνα, και είναι απαραίτητο να ανταλλάσσουμε πληροφορίες. Για να γίνει εξίσου ισότιμο και επωφελές όμως για τα κράτη μέλη, ώστε να αυξήσουν τις δαπάνες, τον προϋπολογισμό και τη συμμετοχή, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε για ακεραιότητα συνόρων σε όλα τα κράτη μέλη, ανεξαρτήτως προέλευσης της απειλής.