Σύμφωνα με τη συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας για το προσφυγικό, όσοι πρόσφυγες ή μετανάστες φτάνουν στην Ελλάδα από την Τουρκία μετά τις 20 Μαρτίου 2016, είναι αντιμέτωποι με τις επαναπροωθήσεις, αν δεν κάνουν αίτηση για άσυλο στην Ελλάδα ή αν η αίτησή τους απορριφθεί. Σε αντάλλαγμα, η ΕΕ θα πάρει σύρους πρόσφυγες απευθείας από την Τουρκία και θα χορηγήσει οικονομική βοήθεια στην Άγκυρα, όπως και ταξίδια χωρίς βίζα για τους πολίτες της και πρόοδο στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις.

Όμως, ο Αχμέτ Νταβούτογλου προειδοποίησε την προηγούμενη εβδομάδα ότι η Τουρκία δεν θα είναι υποχρεωμένη να τηρήσει τη συμφωνία, αν η ΕΕ δεν άρει τους περιορισμούς για τη βίζα μέχρι τον Ιούνιο. Οι Βρυξέλλες απαντούν ότι η Τουρκία πληροί απόλυτα μόνο τα 19 από τα 72 κριτήρια για την απελευθέρωση βίζας, με την Άγκυρα να απαντά σήμερα ότι έως τις αρχές Μαΐου θα ευθυγραμμιστεί με όλα τα κριτήρια.

Ερωτάται λοιπόν η Επιτροπή:

Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συμμόρφωση της Τουρκίας με τα κριτήρια για την απελευθέρωση της βίζας;

Αν τελικά δεν πληρούνται τα κριτήρια μέχρι τον Ιούνιο, οπότε δεν θα υπάρξει άρση των περιορισμών, ποια θα είναι η τύχη της συμφωνίας;

Υπάρχει συσχέτιση των χρηματοροών με τις επαναπροωθήσεις προσφύγων;

Απάντηση του κ. Αβραμόπουλου εξ ονόματος της Επιτροπής

Η Επιτροπή παραπέμπει την κ. βουλευτή στην τρίτη έκθεση σχετικά με την πρόοδο της Τουρκίας όσον αφορά την εκπλήρωση των κριτηρίων του χάρτη πορείας για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων, η οποία δημοσιεύθηκε στις 4 Μαΐου 2016(1), και στη δεύτερη έκθεση για την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην εφαρμογή της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας, η οποία δημοσιεύθηκε στις 15 Ιουνίου 2016(2).

Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και την Τουρκία, θα επισπεύσει περαιτέρω την εκταμίευση των 3 δισ. ευρώ που έχουν διατεθεί για το 2016 και το 2017 στο πλαίσιο της διευκόλυνσης για τους πρόσφυγες στην Τουρκία. Πρόκειται για χρηματοδότηση για τους πρόσφυγες και όχι για την Τουρκία. Η στήριξη αποσκοπεί στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, των υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης, καθώς και των οικονομικών προοπτικών των προσφύγων στην Τουρκία, ως μέρος της συνολικής προσέγγισης της ΕΕ για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης εντός και εκτός της ΕΕ.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να στηρίζει την Τουρκία στις προσπάθειές της να εκπληρώσει τα υπόλοιπα κριτήρια αξιολόγησης του οδικού χάρτη για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων.

(1) COM(2016)278 final.
(2) COM(2016)349 final.