Α Ν Α Φ Ο Ρ Α

Προς τους Υπουργούς:
1. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κα Άννα Διαμαντοπούλου
2. Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κα Λούκα Κατσέλη
3. Οικονομικών, κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου

Θέμα: Συνέχιση λειτουργίας του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας (ΚΔΕΜΤ) «ΝΟΗΣΙΣ»

Όπως σας γνωστοποιήθηκε και με την από 11-6-2010 επιστολή του Δ.Σ. του ΚΔΕΜΤ, το Κέντρο αντιμετωπίζει σοβαρότατα οικονομικά προβλήματα που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τη συνέχιση της λειτουργίας του. Η σημερινή υπόσχεση επιχορήγησης του Κέντρου από το Υπουργείο Παιδείας με το ποσό των 100.000 ευρώ δίνει μια ανάσα ζωής, αλλά τα χρηματικά διαθέσιμα, τα προϋπολογισμένα έσοδα και οι αναγκαίες δαπάνες του Κέντρου δείχνουν ότι τα χρήματα αυτά επαρκούν για την συνέχιση της λειτουργίας του μέχρι και τον Αύγουστο, οπότε και θα πρέπει να βρεθεί μόνιμη και διαρκής λύση για την βιωσιμότητα του Κέντρου.

Δεδομένης της καταλυτικής συνεισφοράς του κέντρου στην προώθηση τεχνολογικών και καινοτόμων ιδεών και στην διάσωση της τεχνολογικής κληρονομιάς της χώρας μας, και προκειμένου η Θεσσαλονίκη να συνεχίσει να επωφελείται της λειτουργίας του Κέντρου ως αναπτυξιακού παράγοντα και πόλου τεχνολογικής διασύνδεσης και επικοινωνίας με τις γειτονικές χώρες, από τις οποίες παρατηρείται μεγάλη επισκεψιμότητα, η Κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει σε άμεσες ενέργειες και συγκεκριμένα:
• στην αποσαφήνηση του νομικού πλαισίου επιχορήγησης του ΚΔΕΜΤ, ιδιώς μετά την μεταφορά της εποπτείας του Κέντρου στο Υπουργείο Παιδείας, και τη συνέχιση της χρηματοδότησής του, και
• στην δημοσίευση πράξης διορισμού νέου Δ.Σ., καθώς η θητεία του Δ.Σ. έχει λήξει ήδη από τις 2/5/2010.

Η ανάγκη στήριξης του ΚΔΕΜΤ είναι επιτακτική, διότι σε διαφορετική περίπτωση είναι βέβαιο το Κέντρο θα δεχθεί σοβαρό πλήγμα στην αξιοπιστία του με την υποχρεωτική παύση πολλών λειτουργιών και με την επίταση του κλίματος ανασφάλειας για τους εργαζόμενους. Τονίζεται, επίσης, ότι στη συμφωνία για τη χρηματόδοτηση της κατασκευής του ΚΕΔΜΤ μεταξύ Ελλάδας και Ε.Ε. υπάρχει η δέσμευση της Ελληνικής Κυβέρνησης για την χρηματοδότηση των ελλειμμάτων του Κέντρου για 10 χρόνια από την έναρξη λειτουργίας του, ήτοι μέχρι το 2011. Εντούτοις, είναι απαραίτητο να προβεί η Κυβέρνηση σε όλες τις κρίσιμες ενέργειες προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του Κέντρου και πέραν του έτου αυτού, προκειμένου να μην απαξιωθεί πλήρως μια επένδυση 25 εκατ. ευρώ.

Εύα – Ευδοξία Καϊλή
Βουλευτής ΠΑΣΟΚ - ‘Α Θεσσαλονίκης