ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Α. Λοβέρδο

ΘΕΜΑ: Συνέχιση λειτουργίας Εταιρίας Σπαστικών Βορείου Ελλάδος

Το έργο και η κοινωνική προσφορά της Εταιρίας Σπαστικών Βορείου Ελλάδος (ΕΣΒΕ) τίθεται πέρα από κάθε αμφισβήτηση, εξυπηρετώντας την παρούσα περίοδο περίπου 70 άτομα με βαριές κινητικές ανάγκες. Εντούτοις, σύμφωνα με τον διευθυντή της ΕΣΒΕ ,η φετινή κρατική επιχορήγηση, η οποία αντιστοιχεί περίπου στο ένα τέταρτο του προϋπολογισμού της ΕΣΒΕ, θα είναι μειωμένη κατά 70%, γεγονός το οποίο θέτει σε κίνδυνο τη συνέχιση της λειτουργίας της. Επιπροσθέτως, με την μη καταβολή της τακτικής επιχορήγησης που αναμενόταν στα τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου, η ΕΣΒΕ όχι μόνο αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της, αλλά και οι ίδιοι οι 44 περίπου εργαζόμενοι διαφόρων ειδικοτήτων παραμένουν απλήρωτοι εδώ και περίπου δύο μήνες.

Δεδομένης της ανάγκης για απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας τη ΕΣΒΕ, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Πότε θα καταβληθεί η τακτική επιχορήγηση προς την ΕΣΒΕ και ποιο θα είναι το ύψος αυτής;

2. Με ποιο τρόπο θα διασφαλιστεί η εύρυθμη συνέχιση της λειτουργίας της ΕΣΒΕ;

3. Με ποιες ενέργειες σχεδιάζει η κυβέρνηση να στηρίξει περαιτέρω το έργο των εργαζομένων στην ΕΣΒΕ;