Ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, σε δημόσια ενημέρωση που έκανε στον Ελληνικό λαό μετά την επίτευξη της συμφωνίας, δήλωσε ότι του δόθηκε κείμενο που του έδειχνε τις καταστροφικές συνέπειες ενός «Grexit».

Αυτό το κείμενο είναι πολύ σημαντική πηγή ενημέρωσης των συνεπειών της επιστροφής σε εθνικό νόμισμα, συνεπειών που δεν είναι ούτε ξεκάθαρες ούτε γνωστές στη μεγαλύτερη μερίδα των Ελλήνων πολιτών. Το ζήτημα αποκτά ακόμα πιο βαρύνουσα πολιτική σημασία, καθώς οι Έλληνες πολίτες οδηγήθηκαν σε δημοψήφισμα με ελλιπή γνώση των συνεπειών μιας πιθανής εξόδου από την ευρωζώνη. Συνεπώς, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρξει μία σχετική ενημέρωση από τα επίσημα όργανα της ΕΕ, καθώς δεν υπάρχει άλλη πηγή σχετικής ενημέρωσης προς τους Έλληνες πολίτες από το ελληνικό κράτος.

Ερωτάται η Επιτροπή:

Υπήρξε σχετικό κείμενο ενημέρωσης του πρωθυπουργού σχετικά με τις συνέπειες πιθανής εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη;

Ποιο το περιεχόμενο αυτού του κειμένου;

Προτίθεται η Επιτροπή να δώσει στη δημοσιότητα το κείμενο αυτό, προκειμένου οι Έλληνες πολίτες να λάβουν μία επίσημη εκτίμηση των συνεπειών μίας ακαριαίας αλλαγής νομίσματος;

Απάντηση του αντιπροέδρου κ. Dombrovskis εξ ονόματος της Επιτροπής

Καθόλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για το νέο πρόγραμμα στήριξης σταθερότητας για την Ελλάδα, η Επιτροπή ήταν σε συνεχή και πολύ στενή επαφή με τις ελληνικές αρχές σε όλα τα επίπεδα, με στόχο να συμβάλει στην επιτυχή επιστροφή της Ελλάδας στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, την απασχόληση και την οικονομική μεγέθυνση, ώστε να ευημερήσει στη ζώνη του ευρώ.

Η Επιτροπή δημοσίευσε το σύνολο των εγγράφων που σχετίζονται με το νέο μακροοικονομικό πρόγραμμα για την Ελλάδα, χωρίς καθυστέρηση και σε πνεύμα διαφάνειας, στις 20 Αυγούστου 2015(1).

(1) http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/index_el.htm