Η Αυστρία προσκάλεσε σε συνάντηση την 24.2.2016 τους υπουργούς Εξωτερικών και Εσωτερικών των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, προκειμένου να συντονίσουν τις ενέργειές τους για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης.

Η πρωτοβουλία της αυστριακής κυβέρνησης παραβιάζει τη Συμφωνία των Βρυξελλών. Επίσης, αφενός απομονώνει την Ελλάδα και την αφήνει μόνη της στη διαδικασία αποτροπής της λαθρομετανάστευσης κατά παράβαση του κοινοτικού κεκτημένου και της Συμφωνίας των Βρυξελλών, αφετέρου, δημιουργεί τον άμεσο κίνδυνο να εγκλωβιστούν στην ελληνική επικράτεια δεκάδες χιλιάδες προσφύγων και μεταναστών.

Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Η πρωτοβουλία της Αυστρίας για συνάντηση των κρατών των Βαλκανίων δημιουργεί ζητήματα σε σχέση με την αλληλεγγύη των κρατών μελών και το ενωσιακό κεκτημένο;
2. Παραβιάζει τη Συμφωνία των Βρυξελλών για τον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών;
3. Η απόφαση να κλείσουν τα σύνορα των κρατών βόρεια της Ελλάδας και τα σύνορα της Αυστρίας είναι σύμφωνη με τη Συμφωνία των Βρυξελλών, και ποια η θέση της Επιτροπής;

Απάντηση του κ. Αβραμόπουλου εξ ονόματος της Επιτροπής

Οι προκλήσεις της μεταναστευτικής κρίσης είναι πολύπλευρες. Στην ανακοίνωση που εξέδωσε στις 10 Φεβρουαρίου 2016 με τίτλο «Πορεία υλοποίησης των δράσεων προτεραιότητας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού θεματολογίου για τη μετανάστευση»(1), η Επιτροπή προσδιόρισε διάφορες πολιτικές που πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή για να αντιμετωπιστεί ολόπλευρα η κρίση. Στην ανακοίνωση υπογραμμίστηκε ιδίως η ανάγκη να σταματήσει η μεθόδευση της διέλευσης χωρίς ελέγχους, η οποία θεωρείται σημαντικό κίνητρο για δευτερογενείς μετακινήσεις. Κατά την άποψη της Επιτροπής, μια συντονισμένη μεθόδευση που θα ανταποκρίνεται σε διάφορα προβλήματα είναι πιο πρόσφορη απ’ ό,τι μονομερείς λύσεις, ειδικά εάν αυτές επικεντρώνονται σε μία μόνο περιοχή, ακόμη και αν έχουν υιοθετηθεί από αρκετές χώρες. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή, στην ανακοίνωση που εξέδωσε στις 4 Μαρτίου 2016 με τίτλο «Αποκατάσταση του χώρου Σένγκεν»(2) κάλεσε τα κράτη μέλη να ενώσουν τις δυνάμεις τους προς το κοινό συμφέρον εξασφάλισης της συνθήκης Σένγκεν, ακολουθώντας τις ενέργειες που προσδιορίζονται στον εν λόγω χάρτη πορείας.

Όπως υπογραμμίστηκε στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2016: «Πρέπει να επανέλθουμε σε μια κατάσταση όπου όλα τα μέλη του χώρου Σένγκεν εφαρμόζουν πλήρως τον κώδικα συνόρων του Σένγκεν και αρνούνται την είσοδο στα εξωτερικά σύνορα σε υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις εισόδου ή δεν έχουν υποβάλει αίτηση ασύλου μολονότι είχαν τη δυνατότητα να το πράξουν […]» Βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας, η πρόσβαση στη διαδικασία χορήγησης ασύλου πρέπει να παρέχεται σε όλα τα άτομα που ζητούν άσυλο σε συγκεκριμένο κράτος μέλος, μολονότι η απόφαση για τον τόπο όπου θα εξεταστεί η αίτηση θα καθοριστεί σύμφωνα με τις συναφείς διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας.

Η Επιτροπή βρίσκεται σε επαφή με όλα τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των αυστριακών αρχών.

(1) COM(2016)85 final.
(2) COM(2016)120 final.