ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου

ΘΕΜΑ: Στέγαση της Παρευξείνιας Τράπεζας

Η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης του Εύξεινου Πόντου (Black Sea Trade Development Bank – Παρευξείνια Τράπεζα) ιδρύθηκε από 11 κράτη – μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, το 1997. Έδρα της εν λόγω Τράπεζας ορίσθηκε η Θεσσαλονίκη, με προφανή πλεονεκτήματα για τη χώρα μας. Η Ελλάδα ανέλαβε τη δέσμευση να εξασφαλίσει μόνιμη στέγη για την τράπεζα στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Το Ελληνικό Δημόσιο αποφάσισε καθυστερημένα να υλοποιήσει την δέσμευσή του και για τον λόγο αυτό ανέθεσε το έργο στην Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου, η οποία μετά από έναν άκαρπο διαγωνισμό διενήργησε νέο ανοικτό διαγωνισμό τον Ιούνιο του 2008 με σκοπό την αγορά ακινήτου για τη στέγαση της Παρευξείνιας Τράπεζας. Ωστόσο, ο διαγωνισμός δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Το αποτέλεσμα είναι η τράπεζα να στεγάζεται σήμερα σε κτίριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με ενοίκιο την πληρωμή του οποίου έχει αναλάβει το Ελληνικό Δημόσιο, ενώ η Ρωσία και η Τουρκία, οι δύο χώρες που μαζί με την Ελλάδα είναι οι τρεις μεγαλύτεροι μέτοχοι, φαίνεται πως επιθυμούν να προβάλλουν το αίτημα για την μεταφορά της έδρας της τράπεζας στο έδαφός τους ελλείψει μόνιμης στέγης στη Θεσσαλονίκη.
Ενόψει του γεγονότος ότι σε μια εποχή που η χώρα μας υφίσταται τις έντονες συνέπειες της οικονομικής κρίσης και η παρουσία μιας διεθνούς επενδυτικής τράπεζας στη Θεσσαλονίκη μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην αντιμετώπισή της, ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Για ποιους λόγους δεν ολοκληρώθηκε ο σχετικός διαγωνισμός, σε ποια φάση βρίσκεται, πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί και ποιες είναι οι προθέσεις της Κυβέρνησης για την εξεύρεση μόνιμης στέγασης για την Παρευξείνια Τράπεζα;
2. Υπάρχει πρόθεση της Ρωσίας και της Τουρκίας να καταθέσουν αίτημα για μεταφορά της τράπεζας στο έδαφός τους σε περίπτωση που δεν υπάρξει μόνιμη στέγη για την Παρευξείνια Τράπεζα στη Θεσσαλονίκη;
3. Πόσο κοστίζει στο Ελληνικό Δημόσιο η στέγαση της τράπεζας στο μισθωμένο για το σκοπό αυτό κτίριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης;

Η ερωτώσα Βουλευτής
Εύα – Ευδοξία Καϊλή