Στην πρόταση της Ελλάδας προς την Τρόικα για το ασφαλιστικό σύστημα, ειδικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες, και ενώ σήμερα οι εισφορές προσδιορίζονται σταθερές ανά κλάση για όλους, στο σχέδιό της η κυβέρνηση προτείνει τον ποσοστιαίο επί των εσόδων προσδιορισμό των ασφαλιστικών εισφορών σε ύψος 35%.
Αυτή η επιβάρυνση, αν προστεθεί στο φόρο, ο οποίος ανέρχεται σε ποσοστό 26% κατ' ελάχιστον αλλά και στην προκαταβολή φόρου για το επόμενο έτος, που σήμερα ανέρχεται σε 100%, αθροιστικά επιβαρύνουν κάθε αμοιβή των ελευθέρων επαγγελματιών κατά 87% τουλάχιστον, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη άλλου είδους φόροι επί του επαγγέλματος. Αυτό κανονικά θα οδηγούσε αναπόδραστα σε ραγδαία αύξηση των τιμών, που είναι μη εφικτή λόγω της κρίσης. Για το ασφαλιστικό όλοι οι κλάδοι των επαγγελματιών βρίσκονται σε απεργιακές κινητοποιήσεις.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Ετέθη υπόψη της το σχέδιο της κυβέρνησης για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα;

2. Η λογική του ποσοστιαίου επί των εσόδων προσδιορισμού των ασφαλιστικών εισφορών, που θυμίζει επιβολή ενός νέου βαρέως φόρου, πλήττει ή όχι, την αρχή του ελεύθερου ανταγωνισμού, στη λογική της ισότητας των όρων, σε βάρος των ελλήνων επαγγελματιών εντός του ΕΟΧ;

3. Είναι σύμφωνη η Επιτροπή με αυτή την πολιτική επιλογή, ιδίως μάλιστα όταν στην Ελλάδα εργάζεται μόλις το 1/5 περίπου του πληθυσμού;

Απάντηση του κ. Moscovici εξ ονόματος της Επιτροπής

Στο μνημόνιο συνεννόησης (ΜΣ) που συνοδεύει τη χρηματοδοτική συνδρομή που παρέχεται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ), η Ελληνική κυβέρνηση έχει δεσμευθεί να λάβει μέχρι τον Οκτώβριο του 2015 μέτρα για τη διεύρυνση και τον εκσυγχρονισμό της βάσης εισφορών και συντάξεων για όλα τα αυτοαπασχολούμενα άτομα, μεταξύ άλλων με τη μετάβαση από το ονομαστικό στο πραγματικό εισόδημα, υπό τον όρο της τήρησης των κανόνων για τις ελάχιστες απαιτούμενες εισφορές. Η δράση αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, που ψηφίστηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 8 Μαΐου 2016. Η εναρμόνιση των συντελεστών των εισφορών και ο υπολογισμός τους βάσει του πραγματικού εισοδήματος αποτελούν σημαντικά βήματα για την εξάλειψη των υφιστάμενων αποκλίσεων και αδυναμιών του συστήματος.