Μολονότι οι έλληνες πολίτες ασφυκτιούν καθημερινά υπό το βάρος των οικονομικά δυσβάστακτων υποχρεώσεών τους, το δημόσιο χρέος συνεχίζει να αυξάνεται, μέρος δε των εσόδων της χώρας κατευθύνεται στα ταμεία της ΕΕ εξαιτίας των προστίμων που έχουν επιβληθεί στην Ελλάδα, λόγω μη συμμόρφωσης και τήρησης του κοινοτικού δικαίου. Πρόκειται για πρόστιμα ασαφή και «ομιχλώδη» για την πλειονότητα των Ελλήνων, οι οποίοι εν αγνοία τους πληρώνουν. Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και οι Συνθήκες της ΕΕ αναφέρονται ρητώς στο δικαίωμα στην ελευθερία της πληροφόρησης, της πρόσβασης σε έγγραφα και βεβαίως της χρηστής διοίκησης.

Ερωτάται, εν προκειμένω, η Επιτροπή:

— Σε ποιες περιπτώσεις έχουν επιβληθεί πρόστιμα στην Ελλάδα από την ΕΕ;
— Ποιο είναι το ποσό που καταβάλλει μηνιαίως η χώρα ως απόρροια των ανωτέρω προστίμων;
— Υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για ανάλογες εκκρεμότητες της ελληνικής κυβέρνησης, που ενδεχομένως θα οδηγήσουν σε επιβολή προστίμων από την ΕΕ και ποια είναι αυτά;