Φαίνεται ότι η Ελληνική Κυβέρνηση — με τη στήριξη των θεσμών — θα προχωρήσει στην συμπεφωνημένη κατά 30% μείωση της ανάκτησης (clawback) μόνο με την αύξηση των υφιστάμενων υποχρεωτικών επιστροφών έως και 50% και όχι εφαρμόζοντας τις κατάλληλες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Επιπλέον, η επιστροφή των εξόδων και ένα θετικό αποτέλεσμα της αξιολόγησης της τεχνολογίας της υγείας (HTA) από τουλάχιστον έξι χώρες θα αποτελεί προαπαιτούμενο για την εισαγωγή ενός νέου φαρμάκου στην Ελλάδα. Αυτό θα έχει δυσμενή αντίκτυπο όσον αφορά την πρόσβαση των ασθενών στα νέα φάρμακα. Σύμφωνα με επιστολή που απέστειλε η «Reumazin» — μια ομοσπονδία ασθενών χρόνιων ρευματικών παθήσεων — στον Έλληνα Πρωθυπουργό, η πρόσβαση στα νέα φάρμακα στην Ελλάδα θα καθυστερήσει έως και τέσσερα χρόνια. Η Ελληνική Κυβέρνηση είναι ανίκανη να πραγματοποιήσει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, μεταφέροντας έτσι το κόστους στους Έλληνες ασθενείς, περιορίζοντας την πρόσβασή τους στα νέα φάρμακα.

1. Μπορεί η Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι Έλληνες ασθενείς θα διατηρήσουν την πρόσβασή τους στα νέα φάρμακα;

2. Είναι η σκόπιμη αυτή καθυστέρηση σύμφωνη με το κοινοτικό κεκτημένο και την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών, περιλαμβανομένων των φαρμάκων;

3. Προτίθεται η Επιτροπή να αποδεχθεί την ιδέα των θετικών αποτελεσμάτων HTA από άλλες χώρες αντί να επιμένει στην καθιέρωση μιας ελληνικής HTA, σύμφωνα με το 3ο Μνημόνιο Συνεννόησης;